Backaheden Fastighets AB tecknar två nya tioåriga hyresavtal med Region Halland

Backaheden Fastighets AB har tecknat två nya tioåriga hyresavtal om totalt 1 142 m2 med Region Halland. Hyresavtalen omfattar 744 m2 för barn- och ungdomspsykiatrin respektive 398 m2 för vuxenpsykiatrin. Backaheden Fastighets AB kommer att modernisera och anpassa ytorna för Region Hallands verksamheter. Uthyrningen innebär att fastigheten Hede 3:122 i Kungsbacka, vars sammanlagda yta omfattar sammanlagt drygt 45 500 m2, därmed är fullt uthyrd.

"Vi är väldigt glada över att Region Halland väljer att utöka sina lokaler hos oss och att vi tillsammans hittat en lösning som innebär att de långsiktigt valt att bedriva sin verksamhet i vår fastighet. De nya hyresavtalen ligger helt i linje med vår affärsmodell med långa hyresavtal med stabila motparter och utgör den sista pusselbiten i arbetet med att förädla fastigheten och få den fullt uthyrd." Kommenterar Johan Åskogh, Vd för Backaheden Fastighets AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Åskogh, verkställande direktör, Backaheden Fastighets AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 81

[email protected]

Backaheden Fastighets AB i korthet

Backaheden Fastighets AB är ett svenskt fastighetsbolag med syfte att äga och förvalta fastigheter av hög kvalitet. Målsättningen är att generera stabila kassaflöden och vara en långsiktig partner till företag som efterfrågar moderna, hållbara lokaler. Backaheden Fastighets AB äger idag fastigheterna Hede 3:122 i Kungsbacka, Macken 2 i Skövde, Drönaren 1 i Varberg, Getinge-Brogård 2:16 i Getinge och Hagalund 1:27 i Enköping. Fastigheterna ligger i strategiskt geografiska lägen med närhet till större vägar, järnväg och hamnar. Största hyresgästerna är Santa Maria, Region Halland och bolag inom Hedin Group. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och förvaltas av Pareto Business Management AB.

Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 2 februari 2021.


Om Backaheden

Webbplats
www.backaheden.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn BACKA ISIN-kod SE0015221619

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]