REG MAR
Archelon REE AB har erhållit undersökningstillstånd för området Grenåskilen nr 1 i Strömsunds kommun i Jämtlands län Archelon Natural Resources AB (publ)s ("ANR") dotterbolag Archelon REE AB (publ) ("AREE") ansökte under våren 2023 om undersökningstillståndet Grenåskilen nr 1 i Strömsunds kommu...
REG MAR
ARCHELON NATURAL RESOURCES AB (publ) Delårsrapport januari till juni 2023 Sammanfattning koncern delårsrapport 1 januari - 30 juni 2023 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr). • Rörelseresultatet uppgick till -2 062 Tkr (-1 932 Tkr). • Resulta...
REG
Avstämningsdag för sammanläggning av aktier i Archelon Natural Resources AB (publ) Vid årsstämman i Archeon Natural Resources AB (publ) ("Bolaget"), den 24 maj 2023, beslutades om en sammanläggning av aktier (omvänd split), genom att 100 aktier sammanläggs till...
REG
Kommuniké från årsstämma i Archelon Natural Resources Aktieägarna i Archelon Natural Resources AB (publ) ("Bolaget" eller "ANR") har den 24 maj 2023 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.
REG MAR
Bergsstaten beviljar ej överlåtelse av bearbetningskoncessionen Gladhammar K nr 1 till Arc Mining AB (publ)´s dotterbolag Arc Gladhammar K AB. Archelon Natural Resources AB (publ)s ("Archelon") dåvarande dotterbolag Goldore AB (publ) förvärvade under 2021 genom ett sk omvänt förvärv samtliga aktier i Arc Mining AB från...
REG MAR
ARCHELON NATURAL RESOURCES AB (publ) Delårsrapport januari till mars 2023 Sammanfattning koncern av rapportperioden januari till mars 2023 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr). • Rörelseresultatet uppgick till -944 Tkr (-890 Tkr). • Resultat...
REG
Årsredovisning för Archelon Natural Resources AB Archelon Natural Resources AB (publ) har idag offentliggjort sin årsredovisning och revisionsberättelse för 2022. Dessa finns tillgängliga via bolagets hemsida www.archelon.se ....
REG
Kallelse till årsstämma i Archelon Natural Resources AB (publ) Aktieägarna i Archelon Natural Resources AB (publ), org nr 559308-7397 ("Bolaget" eller "Archelon") kallas härmed till årsstämma den 24 maj 2023 kl. 10.00 i bolagets lokaler på S...
REG MAR
ARCHELON Natural Resources AB (publ) Bokslutskommuniké 2022 Sammanfattning koncern rapportperioden 1 januari - 31 december 2022 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr). • Rörelseresultatet uppgick till -3 894 Tkr (1 867 Tkr). • Re...
REG MAR
Archelon Natural Resources dotterbolag Archelon REE har ansökt om nya undersökningstillstånd Archelon Natural Resources AB (publ) ("ANR") bildade sommaren 2022 ett helägt dotterbolag Archelon REE AB (publ) ("AREE") eller ("Bolaget") för den fortsatta och utvidgade prospe...
REG MAR
Archelon Natural Resources tillförs ägarandel i bolag med guldlicenser i Etiopien Archelon Natural Resources AB (publ), ("ANR" eller "Bolaget") har idag träffat avtal med Norwegian Mineral Exploration (Nomex) AS ("Nomex") innebärande att Bolaget förbinder sig...
REG MAR
Överlåtelse av undersökningstillstånd till Archelon Natural Resources ABs dotterbolag Archelon REE AB beviljad av Bergsstaten Archelon Natural Resources AB (publ)s ("ANR" eller "Bolaget") helägda dotterbolag Archelon REE AB (publ) ("AREE") och Big Rock Exploration AB ("BRE") tecknade i juli 2022 ett avt...
REG MAR
Delårsrapport januari till september 2022 Sammanfattning koncern delårsrapport 1 januari - 30 september 2022 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr). • Rörelseresultatet uppgick till -2 806 Tkr (-3 201 Tkr). • Re...
REG MAR
ARCHELON NATURAL RESOURCES AB (publ) Delårsrapport januari till juni 2022
REG MAR
Archelon Natural Resources ABs dotterbolag Archelon REE AB tecknar avtal om förvärv av undersökningstillstånd. Archelon Natural Resources AB (publ) ("ANR") bildade i maj 2022 ett dotterbolag, Archelon REE AB (publ) ("AREE"), med inriktning på prospektering efter sällsynta jordartsmetaller...
Archelon Natural Resources AB (publ) offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 A och TO 1 B Archelon Natural ResourcesAB (publ) ("ANR" eller "Bolaget") meddelar idag, den 19 maj 2022, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 A och TO 1 B, vilka emitterade...
REG
Kommuniké från årsstämma i Archelon Natural Resources Aktieägarna i Archelon Natural Resources AV (publ) ("Bolaget" eller "ANR") har den 16 maj 2022 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.
REG MAR
Delårsrapport januari till mars 2022 Sammanfattning av perioden januari till mars 2022 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr). • Rörelseresultatet uppgick till -890 Tkr (-10 Tkr). • Resultatet efter skatt u...

Om Archelon Natural Resources

Övergripande affärsidé är att exploatera georesurser genom att identifiera, förädla och skapa mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Syftet är att genom prospektering i egen regi och i samarbete med andra aktörer upparbeta mineralfyndigheter med potential att utvecklas till ekonomiskt bärkraftiga gruvprojekt.

Webbplats
archelon.se
Bransch
Råvaror

Prenumerera

Få löpande information från Archelon Natural Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ALONNR-B ISIN-kod SE0020355188