Pressmeddelanden

REG
Kommuniké från årsstämma i Archelon Natural Resources Aktieägarna i Archelon Natural Resources AB (publ) ("Bolaget" eller "ANR") har den 3 juni 2024 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.
REG MAR
ARCHELON NATURAL RESOURCES AB (publ) Delårsrapport januari till mars 2024 Sammanfattning koncern av rapportperioden januari till mars 2024 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr). • Rörelseresultatet uppgick till -1124 Tkr (-944 Tkr). • Resulta...
REG MAR
Archelon Natural Resources: uppdatering kring Gladhammarprojektet Archelon Natural Resources AB (publ) ("ANR" eller "Bolaget") ingick den 20 november 2023 avtal om förvärv av samtliga aktier i Arc Gladhammar K AB ("Arc Gladhammar") ("Transaktio...
REG
Årsredovisning för Archelon Natural Resources AB Archelon Natural Resources AB (publ) har idag offentliggjort sin årsredovisning och revisionsberättelse för 2023. Dessa finns tillgängliga via bolagets hemsida www.archelon.se ....
REG
Kallelse till årsstämma I Archelon Natural Resources AB (publ) Aktieägarna i Archelon Natural Resources AB (publ), org nr 559308-7397 ("Bolaget" eller "Archelon") kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2024 kl. 9.00 i bolagets lokaler på Sö...
Archelon Natural Resources AB (publ) ser positivt på möjligheten att åter tillåta uranbrytning i Sverige Archelon Natural Resources AB (publ) ("ANR" eller "Bolaget") ser positivt på regeringens och Tidöpartiernas beslut att tillsätta en snabbutredning för att undersöka möjligheten a...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Delårsrapport Q2 2024 Delårsrapport
Delårsrapport Q3 2024 Delårsrapport
Bokslutskommuniké 2024 Bokslutskommuniké

Om Archelon Natural Resources

Övergripande affärsidé är att exploatera georesurser genom att identifiera, förädla och skapa mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Syftet är att genom prospektering i egen regi och i samarbete med andra aktörer upparbeta mineralfyndigheter med potential att utvecklas till ekonomiskt bärkraftiga gruvprojekt.

Webbplats
archelon.se
Bransch
Råvaror

Prenumerera

Få löpande information från Archelon Natural Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ALONNR-B ISIN-kod SE0020355188