Susanna Bervå avgår som VD i SwitchCore

Susanna Bervå avgår som VD för Switchcore den 31 oktober 2015. Namnet på bolagets nya VD kommer att kommuniceras inom kort, så snart detta är lämpligt med tanke på tillträdande VD:s tidigare arbetsgivare. 

"Min önskan var att avgå redan vid årsstämman i maj men då rekryteringen av ny VD inte var slutförd lovade jag att stanna ytterligare en tid. Nu har vi rekryterat en ny VD och därför avgår jag nu.", säger Susanna Bervå i en kommentar.

"Susanna har varit en stor tillgång för SwitchCore och jag vill å styrelsens vägnar tacka henne för det arbete hon gjort samt önska henne lycka till i den fortsatta karriären. Jag vill även framföra ett speciellt tack för att hon varit kvar som VD tills vi nu rekryterat en ersättare.", säger SwitchCores ordförande Håkan Blomdahl. 

26 oktober 2015

För ytterligare information vänligen kontakta:
Susanna Bervå, VD, SwitchCore AB (publ)
E-post: [email protected]
Telefon +46 (0) 708 553 103

Håkan Blomdahl, Styrelseordförande, SwitchCore AB (publ)
E-post: [email protected]


Om Arbona

Webbplats
www.arbona.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Arbona via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ARBO-A ISIN-kod SE0003210590