Pressmeddelanden

REG MAR
Arbona AB (publ) publicerar bokslutskommuniké 2023 Juli - December 2023: • Koncernens nettoomsättning uppgick till 28,5 MSEK (49,0 motsvarande period föregående år) • Rörelseresultatet före förvärvsrelaterade goodwillavskrivning...
Arbona förvärvar Termodyn, Termodynamisk Ytbehandling AB Arbona AB (publ) har den 21 december 2023 tecknat avtal om att förvärva 100% av aktierna i Termodyn, Termodynamisk Ytbehandling AB (Termodyn), och beräknas tillträda bolaget unde...
Arbona förvärvar timmerbilspåbyggaren Bergs Fegen AB Arbona AB (publ) har genom ett holdingbolag förvärvat 100% av aktierna i timmerbilspåbyggaren Bergs Fegen AB. Säljaren återinvesterar samtidigt och kommer att äga 33% i holdingbo...
Huvudägare stämplar om aktier till B-aktier Arbonas största ägare, Triega AB, stämplar om 170 000 000 aktier till B-aktier. Efter omstämplingen finns det därmed 349 335 443 aktier av serie A och 170 000 000 aktier av serie...
REG
Kommuniké från extra bolagsstämma i Arbona AB (publ) Vid dagens extra bolagsstämma i Arbona AB (publ) fattades följande beslut: Stämman godkände förslaget till ny bolagsordning. Beslutet innebär att det får finnas två aktieslag i b...
REG
Rättelse av kallelse till extra bolagsstämma I den kallelse till extra bolagsstämma som tidigare skickats ut så har det upptäckts ett fel i kallelsen. Texten under punkt 6 ska ersättas med följande text:   "Punkt 6 - Ändrin...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Årsstämma Årsstämma
Kvartalsuppdatering Q1 2024 Delårsrapport
Halvårsrapport 2024 Delårsrapport
Kvartalsuppdatering Q3 2024 Delårsrapport

Om Arbona

Webbplats
www.arbona.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Arbona via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ARBO-A ISIN-kod SE0003210590