Pressmeddelanden

REG MAR
Arbona AB (publ) publicerar bokslutskommuniké Sammanfattning   Juli - December 2022 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 49,0 MSEK (37,5 motsvarande period föregående år) • Koncernens rörelseresultat uppgick till 7,4 M...
Arbonas dotterbolag Johnsons El bildar större elinstallationsgrupp Arbona har tillsammans med övriga ägare i Johnsons i Åre El AB och Jemtel AB bildat ett nytt holdingbolag, Woult AB, samt överlåtit samtliga aktier i Johnsons i Åre El AB och sam...
REG MAR
Arbona förvärvar Tyresö Finmekaniska Arbona AB (publ) har idag tecknat avtal om att förvärva 100% av aktierna i Tyresö Finmekaniska AB samt Konvex Fastighetsförvaltning AB med förväntat tillträde den 1 december 2022...
Arbona fullföljer investering i BGOG Invest AB Arbona har, per den 31 oktober 2022, fullföljt förvärvet av 20% av aktierna i BGOG Invest AB i enlighet med vad som tidigare kommunicerats i pressrelease per den 18 juli 2022. Fö...
REG MAR
Arbona publicerar halvårsrapport Sammanfattning av perioden Januari-juni 2022 • Koncernens intäkter uppgick till 36,0 MSEK (27,0 motsvarande period föregående år) • Koncernens rörelseresultat uppgick till -0,7...
MAR
Arbona avtalar om investering i BGOG Invest AB Arbona har idag tecknat avtal om att förvärva 20% av aktierna i BGOG-gruppen. Köpeskillingen uppgår till 18 MSEK, vilket motsvarar en EV/EBIT-multipel på cirka 7,1. Gruppen bestå...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Årsstämma ÅRSSTÄMMA
Halvårsrapport 2023 DELÅRSRAPPORT

Om Arbona

Webbplats
www.arbona.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Arbona via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ARBO-B ISIN-kod SE0015193719