Om Arbona

Arbona AB

Organisationsnummer 556541-8869
Bransch Finansiella tjänster

Arbona är ett investeringsföretag vars affärsidé är att generera god riskjusterad avkastning. Verksamheten består av tre delar:
· Långsiktiga investeringar i onoterade och noterade bolag
· Långsiktiga investeringar i fastigheter
· Kortfristiga placeringar i noterade och onoterade värdepapper Arbona har ett eget kapital om ca 1,4 mdr SEK, i tillägg har Arbona förlustavdrag uppgående till ca 1 mdr SEK som bolaget har som ambition att kunna utnyttja mot framtida vinster i de förvärvade bolagen.

Besöksadress Biblioteksgatan 29, 2tr
Postadress Stockholm
Webbplats www.arbona.se

Om Arbona

Webbplats
www.arbona.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Arbona via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ARBO-A ISIN-kod SE0003210590