REG

Rättelse av kallelse till extra bolagsstämma

I den kallelse till extra bolagsstämma som tidigare skickats ut så har det upptäckts ett fel i kallelsen. Texten under punkt 6 ska ersättas med följande text:

 

"Punkt 6 - Ändring av bolagsordning

Förslaget är att bolagsordningen ändras så att det får finnas två aktieslag i Bolaget; A-aktier med 1 röst och B-aktier med 1/10-dels röst. Samtliga befintliga aktier i Bolaget blir A-aktier. Ägare av A-aktier kan begära att en del av deras aktier stämplas om till B-aktier, B-aktien kommer inte att noteras. Komplett förslag på ny bolagsordning återfinns i Bilaga 1."

I den tidigare versionen av kallelsen stod det felaktigt att A-aktierna kommer ha 10 röster och B-aktien 1 röst.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-post[email protected]

 

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på Nordic Growth Market AB, Nordic SME.

Om Arbona

Webbplats
www.arbona.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Arbona via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ARBO-A ISIN-kod SE0003210590