Pressmeddelande om flaggningden 28 maj 2015

På uppdrag av AB Traction offentliggörs följande flaggning:

Traction sålde igår den 27 maj 2015 hela innehavet i Switchcore uppgående till 1.228.728 A-aktier och 9.782.243 B-aktier vilket utgör 29,6 % av rösterna och 23,8 % av kapitalet i bolaget. Försäljningen innebär en obetydlig men positiv resultatpåverkan för det andra kvartalet 2015.

Stockholm den 28 maj 2015

Peter Stillström
Verkställande direktör
08-506 289 00


Om Arbona

Webbplats
www.arbona.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Arbona via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ARBO-A ISIN-kod SE0003210590