Pressmeddelande den 20 maj 2015

Enligt tidigare pressmeddelande den 29 april 2015 (kallelse till Årsstämma) avsåg vi att presentera ett förslag till styrelse idag.

Alla större aktieägare i Switchcore AB är informerade om att den nuvarande styrelsen har avböjt omval. Då Switchcore AB saknar valberedning är det upp till de större ägarna att enas om en ny styrelse. Det har ännu inte inkommit något sådant förslag till den nuvarande styrelsen.

Om ett förslag inkommer innan bolagsstämman den 27 maj kommer detta att publiceras. Vi räknar annars med att ägarna presenterar sina förslag till styrelse direkt på stämman.

20 maj 2015

För ytterligare information vänligen kontakta:
Stein Grimsvik, Ordförande SwitchCore AB (publ)
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0) 73-526 27 33


Om Arbona

Webbplats
www.arbona.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Arbona via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ARBO-A ISIN-kod SE0003210590