REG

Kommuniké från extra bolagsstämma i Arbona AB (publ)

Vid dagens extra bolagsstämma i Arbona AB (publ) fattades följande beslut:

Stämman godkände förslaget till ny bolagsordning. Beslutet innebär att det får finnas två aktieslag i bolaget; A-aktier med 1 röst och B-aktier med 1/10-dels röst. Samtliga befintliga aktier i bolaget blir A-aktier. Den kompletta bolagsordningen finns på bolagets hemsida.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-post[email protected]

Om Arbona

Webbplats
www.arbona.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Arbona via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ARBO-A ISIN-kod SE0003210590