REG

Kommuniké från extra bolagsstämma i Arbona AB (publ)

Vid dagens extrastämma i Arbona AB (publ) fattades följande beslut:

  • Stämman godkände förslaget till ny bolagsordningen innebärande att bolaget framgent bara kommer att ha ett aktieslag.

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-post[email protected]

Om Arbona

Webbplats
www.arbona.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Arbona via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ARBO-A ISIN-kod SE0003210590