REG

Kommuniké från extra bolagsstämma

Vid dagens extra bolagsstämma i Arbona AB (publ) fattades följande beslut:

· Stämman bemyndigade styrelsen att, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, överlåta aktier i dotterbolaget Johnsons i Åre El AB eller något av dess dotterbolag till ledande befattningshavare i dessa bolag. Mandatet gäller maximalt 20 procent av aktierna i respektive bolag och priset per aktie ska vara marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen.

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-post: [email protected]

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på Nordic Growth Market AB, Nordic MTF.


Om Arbona

Webbplats
www.arbona.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Arbona via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ARBO-A ISIN-kod SE0003210590