Årsredovisning med revisionsberättelse

Switchcores årsredovisning har kompletterats med revisionsberättelsen och finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.switchcore.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Zetterström VD
Mobil: +46 733 14 14 06
e-post: [email protected]


Om Arbona

Webbplats
www.arbona.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Arbona via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ARBO-A ISIN-kod SE0003210590