Arbonas portföljbolag S2Medical mot börsnotering

Arbonas portföljbolag S2Medical AB (publ) har, som tidigare kommunicerats, under hösten förberett sig inför en börsnotering.

Villkoren för nyemissionen i samband med noteringen är slutligt fastställda och prospektet är godkänt av FI och Nasdaq. Emissionsvolymen uppgår till 2 759 000 B-aktier. Teckningskursen är satt till 14,50 kr per aktie, vilket motsvarar ett bolagsvärde om c:a 124 Mkr pre-money. Vid full teckning kommer S2Medical att tillföras 40 Mkr före emissionskostnader.

Teckningsperioden pågår under tiden från 5 november till 16 november och första handelsdag är planerad till 28 november.

Arbonas ägarandel före emissionen uppgår till c:a 17,5%. Arbona har förbundit sig att delta med 1 Mkr i nyemissionen.

I samband med erbjudandet anordnar S2Medical investerarpresentationer i Stockholm och Göteborg:

Stockholm
Tid: 8 november 2018, kl. 17.00
Plats: Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23
Anmälan: Anmälan till presentationen sker genom mail på [email protected] eller på telefon 031-761 22 30

Göteborg - Stora aktiedagen
Tid: 12 november 2018, kl. 10.50
Plats: Svenska Mässan, Mässans Gata 8 Anmälan:
Anmälan sker via www.aktiespararna.se/aktiviteter/stora-aktiedagen-goteborg-2018

Fullständig information om erbjudandet finns att tillgå på S2Medical AB:s hemsida: www.s2m.se/investor-relations

2018-11-02

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november kl 13:00 CET

Om Arbona AB (publ):
Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på Nordic Growth Market AB, Nordic MTF.

Om S2Medical AB (publ):
S2Medical AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa produkter och tjänster för behandling och läkning av brännskador och svårläkta sår.


Om Arbona

Webbplats
www.arbona.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Arbona via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ARBO-A ISIN-kod SE0003210590