Arbonas portföljbolag S2Medical AB lämnar in två patentansökningar

S2Medical utvecklar produkter och tjänster för behandling av brännskador och svårläkta sår. S2Medical har nyligen lämnat in två nya patentansökningar:

Negative Pressure Wound Therapy
En medicinteknisk produkt för undertrycksbehandling av sår, så kallad negative pressure wound therapy (NPWT) där sårvätskan absorberas direkt i slangen istället för i anslutning till såret eller i en kanister. Det gör även att storleken på produkten kommer att vara mycket fördelaktig för användaren. Patentet är ett samarbete mellan S2Medical AB och Absorbest AB.

Electrospinning of composites
En maskin och en metod för så kallad elektrospinning som bland annat möjliggör tillverkning av kompositmaterial i industriell skala där flera olika materialegenskaper kan kombineras på ett mycket effektivt sätt. Metoden möjliggör tillverkning av helt nya typer av material för sårläkning men även för helt andra tillämpningar.

NPWT-produkten kommer att bli ett bra komplement till S2Medicals produktportfölj som idag dels består av olika produkter baserade på S2Medicals unika förbandsmaterial Eiratex, och dels S2Medicals produkt Instagraft som är en produkt som möjliggör hudtransplantation utan att skapa nya sår där huden transplanteras ifrån.

Electrospinning patentet möjliggör bl a spännande vidareutvecklingar av Eiratex-materialet, men även andra intressanta tillämpningar.

- "Dessa två patentansökningar är ett viktigt steg i att kunna erbjuda produkter för alla faser av sårläkningsprocessen, samt såklart ett viktigt steg i att stärka vår IP-portfölj", säger Petter Sivlér VD för S2Medical AB.

2017-10-31

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Zetterström, VD Arbona AB (publ)
[email protected]
0733-141406

Petter Sivlér
[email protected] 
08-700 00 50

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl 08:00 CET.

Om Arbona AB (publ):
Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och varsamt utveckla välskötta mindre svenska bolag. Arbona ABs aktie är listad på Nordic Growth Market AB, Nordic MTF.

Om S2Medical AB:
S2Medical AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa produkter och tjänster inriktade mot avancerad sårläkning.


Om Arbona

Webbplats
www.arbona.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Arbona via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ARBO-A ISIN-kod SE0003210590