REGMAR

Arbonas portföljbolag Johnsons El varslar 10 personer i Östersund

Mot bakgrund av tidigare dålig lönsamhet och svag orderingång som förvärrats ytterligare av Corona-krisen har 10 personer varslats om uppsägning på Johnsons i Östersund El AB. Vidare kommer Larm- och säkerhetsavdelningen bestående av 4 personer att läggas i ett nytt bolag under eget namn.

Johnsons El i Åre och i Härjedalen berörs inte.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2020, kl 23:40

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på Nordic Growth Market AB, Nordic MTF.


Om Arbona

Webbplats
www.arbona.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Arbona via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ARBO-A ISIN-kod SE0003210590