Arbonas intressebolag Merbona Invest AB säljer fastigheter till Bostadsrättsförening

Arbonas intressebolag Merbona Invest AB har varit majoritetsägare i två andelsägda fastigheter på Hagagatan i Stockholm, fastigheterna Munin 5 och Munin 6. Dessa två fastigheter har idag ombildats till en bostadsrättsförening, och Merbona Invest AB har därmed sålt sina andelar i fastigheterna till bostadsrättsföreningen.

Försäljningen har skett i bolagsform. Köpeskillingen för aktierna uppgår till c:a 126 Mkr och har erhållits i form av kontanter, en mindre säljrevers och en bostadsrätt. Merbonas reavinst beräknas uppgå till c:a 30 Mkr. Arbonas ägarandel i Merbona Invest AB uppgår till 47,5%.

2019-02-13

För ytterligare information vänligen kontakta:
Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2018 kl 17:30 CET

Om Arbona AB (publ):
Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på Nordic Growth Market AB, Nordic MTF.

Om Merbona Invest AB:
Merbona Invest AB investerar i, och utvecklar, bostadsfastigheter i Stockholm med omnejd.


Om Arbona

Webbplats
www.arbona.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Arbona via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ARBO-B ISIN-kod SE0015193719