Arbonas dotterbolag Johnsons El bildar större elinstallationsgrupp

Arbona har tillsammans med övriga ägare i Johnsons i Åre El AB och Jemtel AB bildat ett nytt holdingbolag, Woult AB, samt överlåtit samtliga aktier i Johnsons i Åre El AB och samtliga aktier i Jemtel AB till Woult AB. Efter transaktionerna äger Arbona 40% i Woult AB.

Woult AB kommer efter omstrukturering, direkt eller indirekt, att vara ägare i följande bolag:

  • Johnsons i Åre El AB (100%)
  • Johnsons i Östersund El AB (100%)
  • Jemtel AB (100%)
  • Jemtek AB (100%)
  • Larm & Signalteknik AB (40%)
  • Josec AB (40%)
  • Solenergi Norr AB (28%)
  • Solenergi Norr Sundsvall AB (24%)
  • Fastighetsaktiebolaget Solbringen 2 i Åre AB (100%)

De ingående bolagen i Woult-gruppen omsatte 2021 sammanlagt 120 MSEK med en EBIT om 10 MSEK och 80 anställda. Vid upprättande av en proformakoncernredovisning för Woult AB skulle omsättningen uppgått till cirka 95 MSEK och EBIT 10 MSEK för 2021.

- "Det är oerhört kul att se hur bolagen i gruppen utvecklas under ledning av duktiga entreprenörer och fantastiska medarbetare. Woult-gruppen har en mycket stark position i Jämtland och ambitionen är att gruppen ska fortsätta att växa i Jämtland och mellersta Norrland, samt på sikt kanske vidare i landet.", säger Martin Zetterström VD för Arbona AB.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-post[email protected]

 

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på NGM Nordic SME.


Om Arbona

Webbplats
www.arbona.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Arbona via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ARBO-A ISIN-kod SE0003210590