Arbona investerar i S2Medical

  • Arbona AB har den 7 november ingått avtal om att investera 3 Mkr för 20% av aktierna i det onoterade bolaget S2Medical AB. Tillträde är planerat till 15 november.
  • S2Medical AB utvecklar, tillverkar och säljer avancerade sårläkningsprodukter bl a för behandling av brännskador och svårläkta sår
  • S2Medical AB grundades 2013 av Mårten Skog och Petter Sivlér baserat på forskningsresultat från Linköpings Universitet

S2Medical har utvecklat Eiratex®, ett cellulosabaserat material som har visat sig ha väldigt goda sårläkningsegenskaper. Eiratex® har utvecklats baserat på forskningresultat från Linköpings Universitet och i nära samarbete med det nationella centret för brännskadevård i Linköping. S2Medical har även andra produkter under utveckling som är inriktade mot avancerad sårläkning. Eiratex® utgör idag basen i S2Medicals medicintekniska produkter för sårläkning som går under varumärket Epiprotect®.

Vid behandling av brännskador uppnås de bästa resultaten idag genom användning av biologiska förband baserade på djurvävnad eller mänsklig vävnad för att täcka brännskadade ytor. Här utgör Epiprotect® ett intressant alternativ, då de helt kan ersätta behovet av vävnad från djur eller människor. Detta är särskilt viktigt i de delar av världen där man av religiösa eller andra skäl inte får använda djur- eller människobaserade förbandsmaterial.

Ett annat stort fokus för bolaget är svårläkta sår, vilka utgör ett växande problem som idag står för c:a 2-4% av hela sjukvårdsbudgeten i västvärlden. Svårläkta sår innebär förutom de stora nationella kostnaderna också ett stort lidande för patienterna och kan i värsta fall leda till amputationer och förtidig död.  S2Medicals framgångar inom sårläkning tillskrivs att företaget utnyttjat kompetens och erfarenhet från läkning av stora brännskador.

Epiprotect® tillverkas i bolagets egna produktionsanläggning i Linköping och används vid Sveriges båda nationella brännskadecenter som finns i Linköping och Uppsala. Epiprotect® är idag registrerat som en medicinteknisk produkt i i EU, Egypten och Indien. S2Medical har fn fyra anställda. Det investerade kapitalet ska bl a användas till att bygga upp internationell distribution av bolagets produkter. En större kapitalanskaffning är planerad under 2017.

-"S2Medical är ett spännande bolag med stor potential. Vi ser fram emot att stötta bolaget i dess fortsatta kommersiella utveckling", säger Martin Zetterström VD för Arbona AB.

-"Vi är glada att ha fått Arbona som delägare, nu kan vi fokusera på försäljning av produkter och utveckling av bolaget", säger Petter Sivlér, VD för S2Medical AB. 

2016-11-07

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Zetterström, VD Arbona AB (publ)
[email protected]
0733-141406

Petter Sivlér
[email protected]
08-700 00 50

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 November 2016 kl 17:30 CET.

Om Arbona AB (publ):
Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och varsamt utveckla välskötta mindre svenska bolag. Arbona ABs aktie är listad på Nordic Growth Market AB, Nordic MTF.

Om S2Medical AB:
S2Medical AB utvecklar, tillverkar och säljer produkter och tjänster inriktade mot avancerad sårläkning.


Om Arbona

Webbplats
www.arbona.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Arbona via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ARBO-A ISIN-kod SE0003210590