Arbona förvärvar aktier i TCECUR Sweden AB (publ)

Arbona har idag förvärvat aktier i TCECUR Sweden AB (publ) från den tidigare huvudägaren TPE AS. Arbona har förvärvat 470 000 aktier, motsvarande c:a 10% av aktierna i TCECUR. Aktieöverlåtelsen sker till en köpeskilling om 21 kr/aktie.

TCECUR är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden, som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. 2018 omsatte TCECUR 188 Mkr och gjorde ett EBITDA-resultat om 2,4 Mkr.

-  "Vi ser säkerhetsbranschen som en intressant bransch att investera i, med stark organisk tillväxt samt med intressanta förvärvs- och konsolideringsmöjligheter. TCECUR har skapat en bra plattform att växa vidare ifrån och vi ser fram emot att som större ägare bidra till TCECURs fortsatta utveckling", säger Martin Zetterström, VD för Arbona.

2019-04-24

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-post[email protected] 

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Om Arbona AB (publ):
Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på Nordic Growth Market AB, Nordic MTF.


Om Arbona

Webbplats
www.arbona.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Arbona via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ARBO-A ISIN-kod SE0003210590