MAR

Arbona avtalar om investering i BGOG Invest AB

Arbona har idag tecknat avtal om att förvärva 20% av aktierna i BGOG-gruppen. Köpeskillingen uppgår till 18 MSEK, vilket motsvarar en EV/EBIT-multipel på cirka 7,1.

Gruppen består av bolagen Likvidum AB och Calculate Group Sweden AB, båda med huvudkontor i Johanneshov i Stockholm. Verksamheternas omsättning det senaste verksamhetsåret uppgick till 54,6 MSEK, vilket innebar en tillväxt om cirka 46% jämfört med föregående år, samt med ett rörelseresultat om 10,5 MSEK.

Likvidum är en låneförmedlare till privatpersoner och startade verksamheten 2015. Calculate säljer bolagsrapporter samt branschanalyser till små och medelstora företag. Verksamheten har funnits sedan 2012.

''Vi ser fram emot att vidareutveckla verksamheterna tillsammans med grundarna Olle Gordh och Bashir Goriya. De har påvisat en god tillväxt och lönsamhet sedan start och vår förhoppning är att vi tillsammans ska ta ytterligare steg på denna resa'', säger Martin Zetterström, VD för Arbona.  

Affären förväntas genomföras under tredje kvartalet och är villkorad av att Finansinspektionen godkänner ägarförändringen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-post[email protected]

 

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2022, kl 10:15.

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på NGM Nordic SME.


Om Arbona

Webbplats
www.arbona.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Arbona via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ARBO-A ISIN-kod SE0003210590