REGMAR

Arbona avtalar om förvärv av Bufab Lann AB och Hallborn Metall AB

Arbona AB (publ) har idag avtalat om att förvärva Bufab Lann AB ("Lann") och Hallborn Metall AB ("Hallborn") från Bufab AB (publ). Bolagen har tillsammans cirka 145 anställda och omsatte under 2023 cirka 430 MSEK med en justerad EBIT-marginal om cirka 9%. Köpeskillingen uppgår till 230 MSEK på skuld- och kassafri basis.

 

Bolagen tillverkar komponenter och system genom svarvning och fräsning. Bolagen servar en bred kundbas med huvudsakligen enskilda komponenter, men även sammansatta och monterade slutprodukter. Bolagen har en lång historik från 1940-talet och framåt.

 

Förvärvet genomförs av Arbonas dotterbolag Arbona Industri AB där sedan tidigare Tyresö Finmekaniska AB,  Termodyn Industri AB och sedan maj i år även GLS Laserstans AB och GLS Henjo AB ingår. Efter transaktionen kommer Arbona AB (publ) att äga cirka 85% av aktierna i Arbona Industri AB.

 

Efter förvärvet så kommer Arbona Industri att, proforma för 2023, ha en omsättning uppgående till cirka 925 MSEK med en EBIT-marginal om cirka 9%.

 

- "Förvärven av Lann och Hallborn utgör en strategiskt viktig pusselbit för Arbona Industri AB, nu får vi en stark plattform också inom skärande bearbetning som på ett bra sätt stärker och kompletterar våra befintliga bolag", säger Martin Zetterström, VD Arbona AB.

 

Tillträde väntas ske i början av Q3 2024.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-post[email protected]

 

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juni 2024 kl. 08:00 CET.

 

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla små- och medelstora bolag samt bedriva en aktiv kapitalförvaltning. Arbona AB är listat på NGM Nordic SME.


Om Arbona

Webbplats
www.arbona.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Arbona via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ARBO-A ISIN-kod SE0003210590