REG

Valberedningen justerar sitt förslag till Appspotr:s årsstämma 2023

Kallelsen till årsstämman 2023 i Appspotr AB (publ), org. nr 556716-2365, offentliggjordes genom pressmeddelande den 13 mars 2023. I pressmeddelandet redovisades valberedningens förslag till antalet styrelseledamöter och suppleanter, förslag till val av styrelseledamöter och suppleanter samt förslag till arvode för styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter.

I kallelsen till årsstämman framgick följande förslag till styrelse.

Styrelsen ska bestå av tre ledamöter och två suppleanter. Omval av styrelseledamöterna Anders Moberg Lissåker och Peter Wendel samt nyval av Emelie Renholm (som för närvarande är styrelsesuppleant i bolaget). Nyval av Hanna Konyi och Bobby Spencer som styrelsesuppleanter.

Valberedningen har idag, den 11 april 2023, meddelat Appspotr att valberedningens förslag till årsstämman ska justeras enligt följande.

  • Antalet föreslagna styrelseledamöter ändras från tre till fyra och antalet suppleanter från två till en.
  • Valberedningen föreslår omval av styrelseledamoten Peter Wendel, som även föreslås omväljas till styrelseordförande, samt nyval av Emelie Renholm (som för närvarande är styrelsesuppleant i bolaget), Hanna Konyi och Bobby Spencer som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår nyval av Anders Lissåker (som för närvarande är styrelseledamot i bolaget) som styrelsesuppleant.
  • Arvode föreslås fortsatt utgå med tre prisbasbelopp, motsvarande 157 500 kronor (höjning med 12 600 kr jämfört med föregående år) till styrelseordföranden, med två prisbasbelopp, motsvarande 105 000 kronor (höjning med 8 400 kr jämfört med föregående år) vardera till övriga styrelseledamöter och med ett prisbasbelopp, motsvarande 52 500 kr (höjning med 4 200 kr jämfört med föregående år), till styrelsesuppleanter som ej är anställda i bolaget.

Nedan följer beskrivningar av personerna som föreslås för nyval.

Emelie Renholm är CEO för Newbody AB, med affärsidé att erbjuda det enklaste och effektivaste försäljningskonceptet för ideella grupper och föreningar att finansiera sina aktiviteter. Emelie har en gedigen erfarenhet inom ledarskap och försäljning med goda resultat och har sina största styrkor i att analysera, planera, leverera och presentera.

Emelie innehar en Master of Science (MSc) inom redovisning och finans från Stockholms universitet. Emelie äger 268 aktier privat och 4 209 aktier via bolag.

Emelie har följande styrelseuppdrag:

Povigi AB, ledamot.

Akceli Holding AB, ordförande och ledamot.

Cocolabel AB, suppleant.

Pure Islet AB, suppleant.

Hanna Konyi är CEO för SmartCraft Sweden med affärsidén att digitalisera och förenkla affärer för byggföretag och hantverkare - med ett tydligt fokus på att öka produktiviteten och lönsamheten. Hanna har mångårig erfarenhet att leda, utveckla och digitalisera med goda resultat. Styrkan ligger i ledarskapet, strategiska frågor samt driva mot resultat.

Hanna har en Executive Master i Business Administration (eMBA) från School of Business and Law, Göteborg.

Hanna har i dagsläget följande styrelseuppdrag:

ProTeria AS, styrelseledamot.

Bobby Spencer är serieentreprenör inom IT och har varit drivit eget bolag sedan 2008 och har även mångårig erfarenhet av IT-konsultverksamhet på Sri Lanka. Bobby har även varit involverad inom utvecklingen av plattformen hos Appspotr.

Bobby äger 40 150 aktier via bolag.

Bobby har i dagsläget följande styrelseuppdrag:

Spencer Ventures AB, styrelseledamot.

SolidCos Group AB, styrelseledamot.

Min Kalender AB, styrelseledamot.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected]

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appspotr South Asia Ltd har sitt säte i Colombo, Sri Lanka.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793