REG
Kallelse till årsstämma i Appspotr AB Aktieägarna i Appspotr AB (publ), org.nr 556717-2365, kallas härmed till årsstämma den 19 april 2024 klockan 09.00 hos Appspotr AB på Vallgatan 25 i Göteborg.
REG MAR
Styrelsen i Appspotr föreslår kvittningsemission av aktier Appspotr AB ("Appspotr" eller "Bolaget") meddelar idag att styrelsen kommer att föreslå att årsstämman den 19 april 2024 beslutar om en kvittningsemission av aktier till fyra av...
REG
Appspotrs årsredovisning publicerad Styrelsen och verkställande direktören för Appspotr AB (publ), 556717-2365, med säte i Göteborg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2023 - 31 december 2023.
REG MAR
Appspotr ingår skuldebrev med befintliga ägare Appspotr meddelar idag att bolaget har ingått skuldebrev med de befintliga ägarna MIPE Invest AB, Kattson i Sverige AB och Joel Hervén med ett sammanlagt kapitalbelopp om 1,9 MSEK.
Appspotr tecknar avtal med Galleria Boulevard AB Appspotr meddelar att bolaget har tecknat avtal med Galleria Boulevard AB avseende leverans och underhåll av en informationsapp inom plattformen Appspotr 3, för intern kommunikat...
REG MAR
Bokslutskommuniké 2023 RÄKENSKAPSÅRET 1 JAN 2023 - 31 DEC 2023 FJÄRDE KVARTALET 1 OKT 2023 - 31 DEC 2023 Sammanfattning av Appspotrkoncernen för verksamhetsåret 2023-01-01 - 2023-12-31 (Siffror inom pa...
Appspotr tecknar avtal med kommun Appspotr meddelar att bolaget har tecknat avtal med en kommun avseende leverans och underhåll av en informationsapp inom plattformen Appspotr 3. Det sammanlagda ordervärdet uppgå...
REG
Styrelsen i Appspotr har beslutat om riktade nyemissioner av aktier till garanter Styrelsen i Appspotr AB (''Appspotr" eller "Bolaget") har idag, den 29 november 2023, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 1 juni 2023, beslutat om en riktad ny...
REG
Appspotr meddelar utfall för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 Appspotr AB (''Appspotr" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2 vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission i...
Appspotr närmar sig målet om positivt kassaflöde Appspotr har förstärkt sin finansiella position genom en optimering av kostnadsstrukturen och ett säkerställande av abonnemangsintäkter.
Valberedning inför Appspotrs årsstämma utsedd Valberedningen inför Appspotrs årsstämma för räkenskapsåret 2023 har utsetts.
REG
Appspotr upphandlar garantiåtagande för teckningsoptioner av serie TO2 Appspotr AB ("Appspotr" eller "Bolaget") kan idag meddela att Bolaget erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 0,8 MSEK, motsvarande 48 procent av den...
Appspotr tecknar avtal med fastighetsbolag Appspotr meddelar att bolaget har tecknat avtal med ett fastighetsbolag verksam inom förvaltning av handelsplatsfastigheter. Avtalet avser leverans och underhåll av 7 information...
Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2 i Appspotr AB är idag, den 22 november 2023 Idag, den 22 november 2023, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO2 i Appspotr AB ("Appspotr" eller "Bolaget"). Teckning av aktier med stöd av serie TO2...
REG
Teckningskurs för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 i Appspotr AB har fastställs till 0,50 SEK per aktie och nyttjandeperioden inleds den 13 november Appspotr AB ("Appspotr" eller "Bolaget") emitterade 3 283 738 teckningsoptioner av serie TO2 i samband med Bolagets företrädesemission i juni 2023 och ytterligare 625 000 TO2 emi...
Uppdatering av Appspotr 3 plattformen lanserad Appspotr har genomfört en uppdatering av sin Appspotr 3 plattform med nya anpassningar, flertalet uppdateringar och ytterligare förbättrad funktionalitet.
REG MAR
DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 1 JULI 2023 - 30 SEPTEMBER 2023 Väsentliga händelser under det tredje kvartalet Koncernen: • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2023-09-30 till 5 625 TS...
REG MAR
DELÅRSRAPPORT Väsentliga händelser för det andra kvartalet Koncernen: • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2023-06-30 till 5 952 TSEK (6 807 TSEK) vilket motsvarar en minskning med 13...

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793