REG
Kallelse till årsstämma i Appspotr AB Aktieägarna i Appspotr AB (publ), org. nr 556717-2365, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 12 april 2023 klockan 14.00 hos Appspotr AB på Kämpegatan 6 i Göteborg.
REG
Rättelse: Appspotrs årsredovisning publicerad Pressmeddelandet som publicerades den 24 februari 2023 14:17 innehöll ett skrivfel avseende månaden för revisorns underskrift i revisionsberättelsen. Den nu publicerade revisions...
REG
Appspotrs årsredovisning publicerad Styrelsen och verkställande direktören för Appspotr AB (Publ), 556717-2365, med säte i Göteborg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2022 - 31 december 202...
Appspotr tecknar avtal med handelsplatskund Appspotr meddelar att bolaget har tecknat två avtal med en handelsplatskund i Sverige. Avtalet avser leverans och underhåll av två informationsappar för intern kommunikation. Ord...
REG MAR
Rättelse: Bokslutskommuniké 2022 (Rättelse: Pressmeddelandet som publicerades den 20 januari 2023 07:00 innehöll fel MAR information. Korrekt MAR information är "Denna information är insiderinformation som Appsp...
REG MAR
Bokslutskommuniké 2022 RÄKENSKAPSÅRET 1 JAN 2022 - 31 DEC 2022 FJÄRDE KVARTALET 1 OKT 2022 - 31 DEC 2022 Sammanfattning av Appspotrkoncernen för verksamhetsåret 2022-01-01 - 2022-12-31 • Annual Recurr...
REG
Bolagsverket har idag registrerat fusionen mellan Appspotr AB och Appspotr Studios AB Bolagsverket har idag registrerat fusionen mellan Appspotr AB och Appspotr Studios AB och Appspotr Studios AB har därmed upplösts.
Appspotr tecknar avtal med handelsplatskund Appspotr meddelar att bolaget har tecknat avtal med en handelsplatskund i Sverige. Avtalet avser leverans och underhåll av två informationsappar för intern kommunikation. Ordervä...
Appspotr tecknar avtal med handelsplatskund Appspotr meddelar att bolaget har tecknat avtal med en handelsplatskund i Sverige. Avtalet avser leverans och underhåll av en informationsapp för intern kommunikation. Ordervärde...
REG
Appspotr registrerar aktier för kvittningsemission Bolagsverket har idag registrerat de aktier som emitterats som kvittning för betalning av (slutlig del av) köpeskillingen på 500 000 kronor hänförligt till det tidigare förvärvet...
Appspotr tecknar avtal med handelsplatskund Appspotr meddelar att bolaget har tecknat avtal med en handelsplatskund i Sverige. Avtalet avser leverans och underhåll av en informationsapp för intern kommunikation. Ordervärde...
REG
Appspotr AB: kvittningsemission för betalning av köpeskilling Styrelsen i Appspotr AB har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 maj 2022 beslutat om kvittningsemission av 12 409 aktier som delbetalning av den sista delen av köpesk...
Appspotrs VD intervjuas av Mangold Insights Appspotr ABs VD Patric Bottne intervjuas av Mangold Insights om utvecklingen hittills i år, uppskalning av försäljning via återförsäljare, pågående kostnadsbesparingar och hur 20...
Appspotr publicerar nyhetsbrev om bolagets arbete för att nå lönsam tillväxt Appspotr meddelar att bolaget har publicerat utgåvan för november av sitt månatliga nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter
Appspotr tecknar avtal med handelsplatskund Appspotr meddelar att bolaget har tecknat avtal med en handelsplats i Sverige. Avtalet avser leverans och underhåll av en informationsapp för intern kommunikation. Ordervärdet up...
Appspotr tecknar avtal om vidareutveckling av applösning med handelsplatskund Appspotr meddelar att bolaget har tecknat ett avtal med en handelsplats i Sverige för utveckling av nya utökade funktioner till sin existerande applösning för intern kommunikatio...
Elon Group breddar sin befintliga tjänsteportfölj med fler appbaserade lösningar från Appspotr Enligt pressmeddelande 2022-11-03, där Appspotr AB (publ) meddelade att bolaget har tecknat ett ramavtal med Elon Group AB (publ), en nordisk fackhandelskedja med över 900 butike...
Om Appspotr Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan sk Appspotr AB (publ) meddelar att bolaget idag har tecknat ett ramavtal med Elon Group AB (publ), en nordisk fackhandelskedja med över 900 butiker. Ramavtalet innebär att Elon Grou...

Om AppSpotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Patric Bottne VD [email protected] +46 (0) 701 466 189