Pressmeddelanden

Appspotr tecknar avtal med Galleria Boulevard AB Appspotr meddelar att bolaget har tecknat avtal med Galleria Boulevard AB avseende leverans och underhåll av en informationsapp inom plattformen Appspotr 3, för intern kommunikat...
REG MAR
Bokslutskommuniké 2023 RÄKENSKAPSÅRET 1 JAN 2023 - 31 DEC 2023 FJÄRDE KVARTALET 1 OKT 2023 - 31 DEC 2023 Sammanfattning av Appspotrkoncernen för verksamhetsåret 2023-01-01 - 2023-12-31 (Siffror inom pa...
Appspotr tecknar avtal med kommun Appspotr meddelar att bolaget har tecknat avtal med en kommun avseende leverans och underhåll av en informationsapp inom plattformen Appspotr 3. Det sammanlagda ordervärdet uppgå...
REG
Styrelsen i Appspotr har beslutat om riktade nyemissioner av aktier till garanter Styrelsen i Appspotr AB (''Appspotr" eller "Bolaget") har idag, den 29 november 2023, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 1 juni 2023, beslutat om en riktad ny...
REG
Appspotr meddelar utfall för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 Appspotr AB (''Appspotr" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2 vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission i...
Appspotr närmar sig målet om positivt kassaflöde Appspotr har förstärkt sin finansiella position genom en optimering av kostnadsstrukturen och ett säkerställande av abonnemangsintäkter.
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Årsredovisning 2023 Årsredovisning
Delårsrapport Q1 2024 Delårsrapport
Årsstämma Årsstämma
Delårsrapport Q2 2024 Delårsrapport
Delårsrapport Q3 2024 Delårsrapport

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793