REGMAR

Organisationsförändring avseende VD och global sälj

Styrelsen har i dialog med VD (Patric Bottne) och ansvarig för global sälj och marknad (Carsten Sparr) i samförstånd kommit överens om att de i ordnade former avslutar sina respektive anställningar i Appspotr. Styrelsen tackar dem för en lång tjänst i bolaget och önskar dem lycka till.

Styrelsesuppleant Anders Lissåker intar omedelbart rollen som tillförordnad VD.

Patric Bottne avslutar sin åtaganden den 15:e september och Carsten Sparr 8:e september.

Bolaget fortsätter sitt arbete med att kalibrera dess kostnader med intäkter, i syfte att så snart som möjligt uppnå ett månatligt positivt kassaflöde.

Ord från Patric

Resan med Appspotr har för mig inneburit både utmaningar och mycket insikter.
Sedan starten har vi format Appspotr i linje med de målsättningar vi satte upp tillsammans med styrelsen. Och visst, vi har navigerat genom turbulenta tider, som den globala pandemin, ekonomiska svängningar och en konkurrenskraftig low-code bransch. Trots dessa utmaningar har vi aldrig tappat sikte på vår vision.
I dagens ekonomiska klimat är det tydligt att fokus skiftat till lönsamhet. Det kräver modiga och strategiska beslut för att ompositionera företag på en lönsam bana. Appspotr är redo för denna förändring. När jag nu avslutar min tid som VD, är jag stolt över att kunna säga att Appspotr står stadigt. Vi har robusta rutiner på plats och en framtidssäker plan, vilket ger företaget alla förutsättningar för framgång. Jag tror fullt och fast på den riktning styrelsen nu tar och känner mig säker på att bolaget snart kommer att vara självförsörjande och inte beroende av extern finansiering.
Jag vill betona att Appspotr är i goda händer. Med nya beslut, engagerade ägare och ett dedikerat team kommer vi snabbt att se positiva resultat. Det har varit en ära att leda detta team och jag vill tacka er alla för er tillit och ert stöd genom åren. Framtiden för Appspotr är ljus och jag ser fram emot att se dess fortsatta framsteg.

Kort presentation av Anders Lissåker

Anders Lissåker är en fristående IT- och managementkonsult. Han är specialiserad inom IT och projektledning samt affärsprocessutveckling. En av Anders senaste uppdrag var som övergripande projektledare för kommersiella system på Polestar. Han är den första investeraren i Appspotr och har varit med i styrelsen i över 10 år. I sin ungdom studerade Anders vid Chalmers tekniska högskola med inriktning på informationsteknologi. Han började sin karriär på VOLVO Car Corp och blev IT-direktör för de globala divisionerna för marknadsföring, försäljning och eftermarknad. Senare arbetade Anders på Inter IKEA med utvecklingen av IKEAs internationella webbplats, där han ansvarade för strategi, koncept och arkitektur samt upphandling av IT-leverantörer. Innan IKEA arbetade han som senior konsult på IBM Consulting Group. I början av 2000-talet arbetade Anders på SKF som chef för Group IT Strategy and Application Management. Han var även VD för SKF Dataservice AB.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Wendel, Styrelseordförande Appspotr AB (publ)
Mobil: +46 733 13 00 95
E-post: [email protected]

Denna information är insiderinformation som Appspotr AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september 2023 kl. 12.30 CEST.

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appspotr South Asia Ltd har sitt säte i Colombo, Sri Lanka.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793