Organisationer ökar sin servicenivå med appar från Appspotr version 3.0

Appspotrs nya plattform stödjer möjligheten att bygga s k "container-appar", en typ av app som efterfrågas av bl a fastighetsbranschen.

Appspotr stödjer i sin nya plattformsversion möjligheten att bygga s k "container-appar" som följer Apple och Googles riktlinjer. Denna typ av appar är kostnadseffektiva samt effektiviserar och möjliggör för appägaren att hantera flera olika enheter och funktioner i samma app. Detta ger stora möjligheter att behörighetsstyra innehållet så att var appanvändare får en unik upplevelse. En mycket kraftfull lösning som innebär att logiken i appen kan hålla reda på varje enskild användare i appen och vilken "app i appen" som denna användare har behörighet till. Att utveckla logiken för denna typ av app är normalt väldigt resurskrävande.

Kommentar från vd Patric Bottne:
- Just nu sätter vi samman en containerappslösning i form av en community som efterfrågats av flera fastighetsägare. Fastighetsbranschen är en av många branscher som befinner sig i en digital transformering där olika typer av service-appar blivit allt vanligare att erbjuda interna och externa kunder.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

Om Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att utveckla och distribuera interna appar inom den egna organisationen. I Appspotr koncernen ingår också Appsales som är en återförsäljare och agerar likt en sådan men tillför också sälj och marknadskunskap till Appspotr. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm. Det delägda dotterbolaget Appspotr Asia har sitt säte i Hongkong.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793