Nyhetsbrev: Appspotr öppnar nu upp onlineförsäljning av appar till SME marknaden

Tidigare har Appspotr 3 varit tillgänglig för kunder genom avtal med volymkrav. Vi ser nu ett ökat behov hos olika kundgrupper som själva önskar bygga enskilda appar direkt, så från och med idag öppnar Appspotr 3 upp även för direktköpande kunder inom SME* samt Citizen development** som kan köpa enstaka appar och appbundles direkt på plattformen.

Priset för en appbundle som ger möjligheten att publicera en iOS app, Android app och en PWA*** är 1495 sek i månaden. 

Kommentar från vd, Appspotr Patric Bottne:

- Fram tills nu har vi haft fokus på direktförsäljning mot volymkunder med avtal via vår säljorganisation. På grund av efterfrågan på marknaden breddar vi idag vårt erbjudande med onlineförsäljning där prisplanen med våra standardpriser nu är publika och tillgängliga på vår hemsida. Vår ambition är att fortsätta bredda vår försäljning ytterligare tillsammans med strategiska samarbetspartner som äger kanaler och kunder inom marknader där efterfrågan på appar är hög och där storvolymsaffärer kan skapas. Här pågår dialoger med en handfull aktörer.

*Citizen development är affärsanvändare som med liten eller ingen koderfarenhet bygger appar med IT-godkänd teknik såsom low code eller no code verktyg.

**Small Medium Enterprise

***Progressive Web app

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm. 


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793