Ny styrelseledamot förstärker Appspotrs styrelse

Jim Nilsson föreslås som ny styrelseledamot i Appspotr AB för inval vid årsstämman 30 oktober 2019.

Jim Nilsson är född 1972 och har mer än 20 års erfarenhet från utveckling av och forskning kring system och mjukvara. Jim har startat och drivit fem olika mjukvaruföretag kring bl a SaaS samt innehar flera världsledande patent. Jim grundade Appspotr 2006 med Patric Bottne. Sedan 2016 arbetar Jim som senior forskningsledare på NVIDIA och dessförinnan var han senior forskningsledare på Intel. Jim är styrelseordförande i Medical Networks Scandinavia AB. Jim är teknologie doktor från Chalmers och innehar en MBA från Göteborgs universitet.

Kommentar från styrelseordföranden Peter Wendel:
- Vi välkomnar Jim som ny ledamot i styrelsen. Har har en mycket relevant bakgrund som matchar Appspotrs behov och har under lång tid arbetat med forskning inom mjukvara på världsledande nivå på globalt ledande teknologiföretag. Jims erfarenhet kommer att vara väldigt värdefull för Appspotr och våra ambitioner med fortsatt tillväxt och internationell kommersialisering av Appspotrs plattform.

För ytterligare information kontakta:
Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)
Mobil: +46 701 46 61 89
E-post: [email protected] 

Om Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att utveckla och distribuera interna appar inom den egna organisationen. I Appspotr koncernen ingår också Appsales som är en återförsäljare och agerar likt en sådan men tillför också sälj och marknadskunskap till Appspotr. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm. Det delägda dotterbolaget Appspotr Asia har sitt säte i Hongkong.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793