Långivare kvittar lån mot nyemitterade aktier

Långivarna Modelio Equity AB och Sonny Johansson har utnyttjat rätten att kvitta en del av sina lån mot nyemitterade aktier. Styrelsen har nu med stöd av bemyndigandet från årsstämman beslutat att emittera de nya aktierna.

Långivarna har lånat ut 2 MSEK vardera, totalt 4 MSEK, och kan påkalla kvittning av hela eller delar av skuldbeloppet mot nya aktier den 1 varje månad. Kvittning påkallades den 1 maj och nu har alltså styrelsen efter inhämtning av revisorsyttrande och beredning av ärendet beslutat att emittera aktier. Långivarna kvittar 499 998,40 SEK vardera, totalt 999 996,80 SEK, och tecknar 142 045 aktier vardera, totalt 284 090 aktier, till teckningskursen 3,52 SEK. 

Därmed ökar Appspotrs aktiekapital med 56 818 SEK. Resterande del av det kvittade beloppet går till överkursfonden (fritt eget kapital).

För mer information om lånefinansieringen se pressmeddelande från den 17 april.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

Appspotr gör det enkelt för privatpersoner och företag att skapa native appar online, utan förkunskaper i programmering. Användaren bygger appen med hjälp av färdiga moduler, skräddarsyr design och innehåll för att sedan publicera den i valfri appbutik. Samtidigt erbjuder Appspotr utvecklare en möjlighet att tjäna pengar på att skapa de moduler som används. Appspotr har 12 anställda och är baserade i Göteborg.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793