I morgon inleds teckningstiden - nyemission i AppSpotr AB inför planerad notering på AktieTorget

TIS, NOV 15, 2016 14:58 CET
I morgon inleds teckningstiden i AppSpotr AB:s spridningsemission om högst 1 700 000 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget cirka 10,2 MSEK, före emissionskostnader. AppSpotr har erhållit ej säkerställda teckningsförbindelser avseende teckning av aktier för 5,4 MSEK, motsvarande cirka 53 procent av emissionsbeloppet.

Kort om AppSpotr

AppSpotr är ett svenskt mjukvaruföretag som erbjuder en molnbaserad plattform för utveckling av appar. Plattformen gör det möjligt för företag, organisationer och privatpersoner att snabbt, enkelt och kostnadseffektivt utveckla appar i stor volym och publicera dessa på App Store och Google Play. Den senaste versionen av Bolagets plattform lanserades sommaren 2015 och har på drygt ett år erhållit mer än 150 000 användare som fördelas på över 180 länder.

Bakgrund och motiv till emissionen

AppSpotr har hittills fokuserat på att utveckla en grundläggande funktionell plattform för utveckling av appar. Under det senaste året har Bolaget även fokuserat på att öka användarbasen. Nästa steg är att fylla plattformen med mer innehåll i form av flera funktioner och designmallar i syfte att skapa ett större bibliotek av tillägg för användare att botanisera mellan. Bolagets målsättning är att engagera tredjepartsutvecklare och designers till att bidra till innehållet i plattformen. Det kommer uppnås genom att under 2017 bygga en utvecklarportal som innehåller en uppsättning utvecklarverktyg och öppna gränssnitt. 60 procent av de medel som inflyter från spridningsemissionen (vid fulltecknad emission) uppskattas gå till att bygga en sådan portal. Därutöver uppskattas att cirka 30 procent av medlen kommer gå till marknadsföring i syfte att utöka användarbasen. Resterande 10 procent av kapitalet uppskattas gå till övrig förstärkning av rörelsekapitalet.

Erbjudandet i korthet

Teckningsperiod: 16 november - 1 december 2016.

Teckningskurs: 6,00 SEK per aktie.

Emissionsbelopp: Cirka 10,2 MSEK.

Antal aktier i emissionen: Högst 1 700 000 aktier. Vid överteckning kan ytterligare 335 000 aktier emitteras, vilket motsvarar cirka 2 MSEK.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 1 000 aktier, därefter i valfritt antal aktier. 

Teckningsförbindelser: Bolaget har inhämtat ej säkerställda teckningsförbindelser från befintliga och nya aktieägare uppgående till cirka 5,4 MSEK, motsvarande cirka 53 procent av emissionen.

Värdering: Värderingen av AppSpotr är cirka 44,7 MSEK pre-money.

Marknadsplats: Bolaget har godkänts för notering på AktieTorget under förutsättning att AktieTorgets spridningskrav om minst 300 aktieägare uppnås samt att emissionen tecknas till minst 60 procent, motsvarande cirka 6,1 MSEK.

VD Patric Bottne kommenterar 

- AppSpotr har arbetat hårt i flera år för att nå den position som Bolaget har idag. Vid lanseringen av Bolagets aktuella plattform sommaren 2015 hade Bolaget som målsättning att nå 25 000 användare på ett år. Utfallet blev istället cirka 120 000 användare. Det pågår just nu ett intensivt utvecklingsarbete för att lägga de sista bitarna på plats i Bolagets vision att bli ett "WordPress for Apps". Under 2017 ska vi bland annat bygga en utvecklarportal som ytterst syftar till att skapa en marknadsplats i plattformen där användarnas efterfrågan av funktioner tillgodoses av tredjepartsutvecklare och designers som mot betalning erbjuder förbättrad funktionalitet. AppSpotr kommer ta en kommission på dessa intäkter, vilket bedöms ge goda marginaler och hög global skalbarhet. Jag hoppas att många vill vara med på den spännande resa som vi har framför oss och även passar på att lyssna på våra presentationer under teckningsperioden.

Planerade presentationer av bolaget

23 nov | Stockholm

Plats och tid: Investerarlunch hos AktieTorget, Mäster Samuelsgatan 42, plan 3
Arrangör: AktieTorget
Anmälan: Via mail till [email protected] 

28 nov | Stockholm

Plats och tid: Stora Aktiedagen, Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61A, Sal 1 kl. 12:10
Arrangör: Aktiespararna
Anmälan: Via webbformulär på http://www.aktiespararna.se/aktiviteter/Evenemang-2016/StoraAktiedagenStockholm/ 

30 nov | Göteborg

Plats och tid: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, kl. 18
Arrangör: InWest Corporate Finance
Anmälan: Via mail till [email protected] 

Övrigt presentationsmaterial

Finwire TV har gjort ett s.k. HemmaHos-reportage om AppSpotr som kan nås på: https://youtu.be/kx_By3QZHUk.
Bolaget har en kort introduktionsfilm som kan nås på https://youtu.be/68_2gOl7cYA.
Bolaget deltog vid Stora Aktiedagen i Göteborg den 14 november 2016 och en inspelad intervju kan nås på: https://youtu.be/tQcYo_036Vw.

Memorandum, informationsfolder och anmälningssedel finns att ladda ner från AppSpotrs hemsida (www.appspotr.com), AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se) samt Aktieinvest FK:s hemsida (www.aktieinvest.se).

Projektledare och emissionsinstitut

AppSpotr har anlitat InWest Corporate Finance AB som projektledare i samband med noteringen och spridningsemissionen. Bolaget har även anlitat Aktieinvest FK AB som emissionsinstitut i samband med emissionen.

För ytterligare information

Patric Bottne
VD, AppSpotr
Telefon: 070-146 61 89
E-post: [email protected] 


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793