Försäljningen av applicenser i plattformen breddas till fler branscher

Initialt har försäljningen av applicenser i nya plattformen riktats mot offentlig verksamhet via helägda återförsäljaren Appsales. Nu breddar Appsales sin nyförsäljning till fler branscher.

Försäljningen av applicenser på nya plattformen breddas nu till fler målgrupper. Den nya plattformen stödjer att fler vertikalspecifika applösningar kan distribueras via Appsales. Hittills har Appsales nyförsäljning av version 3.0 riktats mot offentlig sektor men nu innefattas även detaljhandeln, fastighetsbranschen, organisationer och kommersiella kunder. I raden av sålda applicenser på plattformen senaste dagarna innefattas inte längre bara kommuner och kommunala fastighetsbolag utan flera olika vertikaler.

Kommentar från vd Patric Bottne:
- Det är en fröjd att se hur vår plattform nu breddar omfånget av målgrupper där vår plattform levererar värde, fantastiskt kul att se.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

Om Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att utveckla och distribuera interna appar inom den egna organisationen. I Appspotr koncernen ingår också Appsales som är en återförsäljare och agerar likt en sådan men tillför också sälj och marknadskunskap till Appspotr. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm. Det delägda dotterbolaget Appspotr Asia har sitt säte i Hongkong.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793