Försäljningen av 3.0 visar på ökad betalningsvilja

Försäljningen av nya version 3.0 visar indikativt på ökad genomsnittlig intäkt per kund (sk ARPU, Average Revenue Per User).

Sedan i höstas har Appspotr kommunicerat att man börjat sälja applicenser på sin nya version 3.0 av sin utvecklingsplattform för appar.

Nu meddelar bolaget att den inledande försäljningen indikativt visar att kunderna är villiga att betala mer för att de funktioner version 3.0 har. Den genomsnittliga intäkten per kund ser ut att öka.

Kommentar från vd, Appspotr Patric Bottne:

- Det är fortfarande tidigt och vi måste vara försiktiga i att dra för snabba slutsatser men just nu pekar försäljningen på att kunderna är villiga att betala mer i licensavgift än tidigare när dom presenteras för version 3.0 och dess funktioner. Efterhand kommer vi ha mer och bättre underlag men så här långt ser det bra ut.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

Om Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att utveckla och distribuera interna appar inom den egna organisationen. I Appspotr koncernen ingår också Appsales som är en återförsäljare och agerar likt en sådan men tillför också sälj och marknadskunskap till Appspotr. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm. Det delägda dotterbolaget Appspotr Asia har sitt säte i Hongkong.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793