Försäljningen av 3.0 har ökat snittintäkt per kund med 40%

Bolaget har i nuläget uppnått 10% kundavslut på den målgrupp av kunder som just nu bearbetas och den genomsnittliga intäkten per kund (sk ARPU, Average Revenue Per User) har ökat med 40% vid införsäljning av version 3.0.

Bolaget har tidigare meddelat att den inledande försäljningen indikativt visar att kunderna är villiga att betala mer för att de funktioner version 3.0 har. Vid sammanställning av försäljningssifforna hittills visar detta att snittintäkten per kund har ökat med 40% efter att bolaget uppnått  kundavslut hos 10% av den målgrupp av kunder som just nu bearbetas.

Kommentar från vd, Appspotr Patric Bottne:

- Första underlaget på våra försäljningssiffror visar på en kraftigt ökad snittintäkt per kund. Variationer kan såklart ske upp och ner när vi rör oss framåt i försäljningen men det har är högre resultat än vad vi förväntat oss.

Om version 3.0

Plattformen ger som helhet en samlad förmåga av flera unika möjligheter:

  • Leverera och drifta appar till en känd kostnad över tid
  • Åtkomst till ett rikt utbud av funktionalitet för avancerad apputveckling
  • Möjlighet att integrera mot externa datakällor och system
  • Enkelt att publicera appar till publika och interna appbutiker samt webben
  • Hög användarvänlighet för slutanvändare
  • Möjlighet för både icke-utvecklare och professionella utvecklare att använda plattformen
  • Kvalitetssäkrad tillförlitlig drift med tillgänglighet 24/7
  • Obegränsad möjlighet till att producera och levererera appar i komplexa organisationsstrukturer med olika organisationsenheter, administratörer och användare

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

Om Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att utveckla och distribuera interna appar inom den egna organisationen. I Appspotr koncernen ingår också Appsales som är en återförsäljare och agerar likt en sådan men tillför också sälj och marknadskunskap till Appspotr. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm. 


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793