Företrädesemission i AppSpotr AB

Idag, den 16 juni 2017, beslutade extra bolagsstämma om att genomföra en företrädesemission i AppSpotr AB. Nedan följer information i sammandrag om företrädesemissionen:

Teckningstid: 3 - 24 juli 2017

Avstämningsdag: 27 juni 2017

Sista handelsdag: 22 juni 2017 sista dag för handel inklusive teckningsrätt. 26 juni 2017 första dag för handel exklusive teckningsrätt.

Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 27 juni 2017 är registrerade som aktieägare i bolaget. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Det krävs sex (6) teckningsrätter för teckning av en ny aktie i företrädesemissionen.

Teckningskurs: 6,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Emissionsbelopp: 10 279 802 SEK

Antal aktier i erbjudandet: 1 581 508 aktier

Handel med BTA: 3 juli 2017 till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen.

Handel med TR: 3 - 20 juli 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hans Börjesson, Styrelseordförande
Telefon: 070-421 04 04
E-post: [email protected]

Patric Bottne, VD
Telefon: 070-146 61 89
E-post: [email protected]

För ytterligare information kontakta:
Patric Bottne, VD AppSpotr AB (publ)
Mobil: +46 701 46 61 89
E-post: [email protected] 

Med AppSpotr kan vem som helst bygga native iOS- och Android-appar utan förkunskaper i programmering. Användaren väljer enkelt den funktionalitet den behöver, skräddarsyr design och innehåll och publicerar sedan den färdiga appen till App Store och Google Play. AppSpotr har nio anställda och är baserade i Göteborg.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793