Exceptionellt stort intresse för att jobba med low code hos Appspotr

Tusentals jobbansökningar har kommit in till bolaget vilket är anmärkningsvärt mycket.

Appspotr genomför en större rekryteringsrunda av personal i bolaget. Intresset visar sig nu vara högre än vad man kunnat ana i förväg. Antalet ansökningar är tusentals vilket är anmärkningsvärt mycket. Med så mycket kandidater måste nu screeningen av alla kandidater nu få lov att ta längre tid vilket gör att anställningsförfarandet kommer bli något fördröjt jämfört med grundplanen.

Tjänsterna som har utlysts är bl a:

  • Sales Manager
  • KAM Direct Sales
  • KAM Partners
  • Customer Success Manager
  • Lead and Market Manager
  • Customer Success Agents / Designers
  • Product Owner
  • Human Resources Manager
  • Developers, fullstack

Kommentar från vd, Appspotr Patric Bottne:

- Det är fantastiskt att se vilket intresse som finns att få börja jobba på Appspotr. Det är inte bara hos kunder och samarbetspartners vi ser ett ökande intresse för low code utan också hos anställda ute hos företag. Det är många verksamma it-konsulter och säljare som nu söker jobb hos oss för att man vill jobba med low code där man ser ett snabbt växande behov ute hos företag och organisationer. Riktigt kul att se att det höga intresse vi har på marknaden också återspeglar sig hos kandidater för anställning hos oss.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.
Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793