Emitterar 4 970 969 teckningsoptioner kopplade till samarbetsavtal

Styrelsen i AppSpotr AB (publ) har beslutat att utnyttja det bemyndigande om att emittera teckningsoptioner som erhölls på extra årsstämman 2017 och emitterar 4 970 969 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna kommer att vederlagsfritt placeras i det helägda dotterbolaget APTR Warrants AB i avvaktan på att milstolpar i avtalen med Novel Unicorn och Incantel FZ LLZ uppnås.

Som tidigare meddelats bildar AppSpotr AB (publ) samriskföretaget AppSpotr Asia Ltd tillsammans med det Hongkong-baserade investmentbolaget Novel Unicorn med syfte att bearbeta den kinesiska marknaden. Samarbetet har som målsättning att introducera och etablera AppSpotr på den asiatiska marknaden. Samarbetsavtalet innehåller förutbestämda mål avseende försäljningsvolymer och intäkter på den kinesiska marknaden som sträcker sig fram till och med 2019. Under förutsättning att dessa mål löpande uppnås, har Novel Unicorn rätt till ersättning i form av teckningsoptioner i AppSpotr AB (publ). I det fall Novel Unicorn erhåller teckningsoptioner har även Gunnar Jardelöv, enligt vad som tidigare meddelats, rätt att erhålla teckningsoptioner i AppSpotr AB (publ).

AppSpotr AB (publ) har vidare, vilket tidigare meddelats, ingått ett samarbetsavtal med Icantel FZ LLZ. Enligt avtalet ska Icantel hjälpa till med att etablera AppSpotrs tjänst i Mellanöstern, Latinamerika och Afrika. Icantel har rätt att vederlagsfritt förvärva teckningsoptioner i AppSpotr AB (publ) om vissa särskilda milstolpar nås. 

Den nyss genomförda emissionen görs med anledning av dessa avtal. Teckningsoptionerna kommer vederlagsfritt att placeras i bolaget APTR Warrants AB i avvaktan på att de villkor som finns i samarbetsavtalen uppfylls.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Patric Bottne, [email protected] eller 0701-466 189.

Denna information är sådan information som AppSpotr AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 augusti 2017. 

Om AppSpotr AB (publ) AppSpotr demokratiserar apputvecklingen i hela världen genom en plattform som låter vem som helst bygga native appar utan förkunskaper i programmering. Användaren väljer enkelt den funktionalitet den behöver, skräddarsyr design och innehåll och publicerar sedan den färdiga appen till olika appbutiker. AppSpotr har elva anställda och är baserade i Göteborg.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD AppSpotr AB (publ)
Mobil: +46 701 46 61 89
E-post: [email protected] 

AppSpotr demokratiserar apputvecklingen i hela världen genom en plattform som låter vem som helst bygga native appar utan förkunskaper i programmering. Användaren väljer enkelt den funktionalitet den behöver, skräddarsyr design och innehåll och publicerar sedan den färdiga appen till olika app butiker. AppSpotr har elva anställda och är baserade i Göteborg


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793