Delårsrapport

TREDJE KVARTALET 1 NOVEMBER 2017 - 31 JANUARI 2018

Bolaget i sammandrag

Plattformen
Appspotr är en plattform för att bygga native appar för iOS och Android. Icke-kodare och kreatörer kan välja moduler i plattformens marknadsplats, fylla appen med innehåll och designa appens utseende, meny, ikon och startskärm via ett kraftfullt CMS (Content Management System). Under hela processen kan appen förhandsgranskas. När appen är klar kan den via plattformen publiceras till Apple App Store och Google Play. Efter att appen är publicerad är det enkelt att när som helst gå in i plattformen och göra uppdateringar till sin app, byta moduler, ändra design eller skicka push-notifieringar utan att behöva publicera appen igen. Användaren behöver inte göra någonting när operativsystem för iOS och Android uppgraderas; Appspotr sköter allt detta i bakgrunden så att publicerade appar alltid stödjer de senaste OS-uppdateringarna från Apple och Google.

Kodare kan via utvecklarportalen bygga moduler, till exempel integrationer med olika affärssystem eller specifika funktioner, som sedan blir tillgängliga för icke-kodare via marknadsplatsen. Utvecklarportalens SDK (Software Developer Kit) bygger på React Native - ett open source-ramverk för att bygga appar som bland annat Facebook står bakom.

Affärsmodellen
Appspotrs affärsmodell är Software as a Service (SaaS) eller kanske mer specifikt App as a Service. Det innebär att appägare betalar per månad eller år så länge appen används. Används moduler från tredjeparts-utvecklare tar Appspotr en andel av den betalningen, enligt samma princip som Apple och Google tillämpar i sina app butiker.

Marknadssatsningar och strategi
En av bolagets prioriterade satsningar sker i Asien där samarbetspartnern Novel Unicorn använder sitt kontaktnät och sina kunskaper inom appekonomin i Asien och framför allt Kina, för att skapa affärsmöjligheter i utbyte mot ägande i Appspotr AB. Avtalet är strukturerat runt fem milstolpar där de två första är avsedda att skapa förutsättningar för att nå försäljningsmål som är specificerade i de tre sista. För mer information om avtalet se pressmeddelandet "Appspotr inleder satsning på den asiatiska marknaden" från 29 maj 2017.

Utöver Asien satsar Appspotr på samarbeten med alla typer av aktörer runt om i världen som vill använda den nyöppnade utvecklarportalen för att bygga moduler mot olika skalningsbara branscher och tillämpningsområden.

Appspotrs strategi är att nå betalande kunder dels via sin onlinetjänst på www.appspotr.com men också via kontrakterade partners kunder. Hittills har SaaS-tjänster visat sig vara en bra kompletterande partner med tillgång till marknad, kunder och resurser som ger Appspotr en större räckvidd ut på marknaden. Dessa SaaS-bolag har redan kunder som kan erbjudas ett mervärde genom kundspecifika appar kopplade till SaaS-bolagets befintliga tjänster. När dessa leverantörer konverterar sina kunder till dessa appar får Appspotr dels in betalande kunder och dels nya moduler till marknadsplatsen som i sin tur kommer att locka fler kunder till plattformen. 

Målgrupper av kunder
Den viktigaste målgruppen av kunder är kreatörer; kreativa personer som arbetar med kommunikation, design, web och sociala medier på sin arbetsplats och som är vana att använda webbpubliceringsverktyg och sociala medier-plattformar. Denna kategori av användare känner igen sig i Appspotr och kan hantera verktyget utan någon utbildning. De arbetar typiskt som frilansare eller som anställda på byråer eller som anställda på företag eller organisationer med kreativitet och kommunikation. 

Kategorin kreatörer bygger appar för sitt eget eller sina kunders behov. Vilken typ av appar som byggs är varierande. Det kan vara appar där kreatören fått ett uppdrag att leverera en app där man vill informera, kommunicera, hantera olika typer av transaktioner som bokningar, beställningar och köp eller integrera med olika affärs- och rapporteringssystem. I Appspotr kan appar skräddarsys efter de behov som finns och sedan uppdatera appen med mer funktionalitet efterhand som behoven ändras. 

Kreatören väljer Appspotr för att han/hon på sin arbetsplats behöver ett verktyg för att bygga appar och där Appspotr har få begränsningar i att designa en app och för att verktyget påminner om de verktyg han/hon är van att arbeta i för webbproduktion.

En annan målgrupp är företagen, organisationerna och föreningarna i sig själva som idag vill, men inte har resurserna, att utveckla en egen app. Det kan till exempel vara en fine dining-restaurang med frekventa stamgäster som vill ha utökad service, ett dagis som vill utöka dialogen till föräldrarna, artister med köpstarka superfans som söker exklusivitet, föreningar som vill öka sina sponsorintäkter med en ny kanal, event med informationssökande besökare och så vidare.

Idag använder sig dessa av en eller flera plattformstjänster för sin kommunikation. Det kan vara Facebook för annonsering och kommunikation mot konsumenter, specialiserade branschportaler på webben eller i appar, eller Slack för internkommunikation på arbetsplatsen. Dessa lösningar är synonyma med att det egna varumärket hanteras under någon annans varumärkesprofil. Istället vill de nu satsa på att ta kontroll över sitt eget varumärke, sin egen affär och bygga en digital närvaro på sina egna villkor och till en rimlig kostnad genom en egen app.

Företag, organisationer och föreningar hittar och väljer Appspotr, men har ofta inte själva tid eller kunskap om att använda verktyget. Då har de ofta någon kreatör i sitt nätverk som de ger uppdraget att bygga appen åt dem i Appspotr.

Väsentliga händelser för det tredje kvartalet (nov-jan)

 •  Appspotr Asia inledde ett pilotprojekt med Mishu Technologies dotterbolag iRegister om appar för restauranger. iRegister ersätter Appspotr Asia med 3,6 MSEK för pilotprojektet.
 •  Appspotr Asia tecknade ett samförståndsavtal med Henan Yuxin Communication Technology, som utvecklar och säljer en SaaS-tjänst för förskolor. Bolagen ska titta på hur bolagens teknik kan göras kompatibel för framtida gemensamma satsningar. Efter periodens utgång skrevs ett avtal om ett pilotprojekt (se nedan). 
 •  Apple uppdaterade riktlinjerna för publicering till App Store så att det nu återigen är fritt fram att publicera appar byggda i tjänster som Appspotr. 
 •  Omsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 58 TSEK (35)
 •  Resultatet för kvartalet hamnade på -4 419 TSEK (-7 531)
 •  Resultat per aktie för kvartalet blev -0,37 SEK (-0,79)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 •  Appspotr rekryterade i början av februari Christina Berntsson i rollen som produktchef. Christina kommer närmast från Benify där hon var global produktchef och under 10 år var med och byggde upp en produkt med miljontalet användare i över 30 länder.
 •  Enligt tidsplanen som sattes i samband med Appspotrs notering på Aktietorget i slutet av 2016, lanserades utvecklarportalen i början av februari. Inledningsvis kommer utvecklare att få ansöka för att få tillgång till portalen. Under året kommer portalen att öppnas upp och fler funktioner adderas.
 •  Tillsammans med en svensk restaurangkund började Appspotr i mitten av februari att utveckla stöd för spel i plattformen. 
 •  Sedan mitten av februari har bolaget tillgång till att använda Alipays betalningslösning i plattformen för Kina, och därmed uppnåddes den första milstolpen i samarbetsavtalet mellan Novel Unicorn och Appspotr. Alipay är en av Kinas ledande mobila betalningslösningar med 520 miljoner användare. 
 •  I och med att milstolpen uppfylldes har processen påbörjats att tilldela Novel Unicorn teckningsoptioner motsvarande 3,55 procent av kapitalet i Appspotr samtidigt som Appspotrs ägande i Appspotr Asia kommer att öka från 30 till 39,5 procent.
 •  I slutet av februari meddelade Appspotr att slutförhandling om ytterligare samarbetsavtal som ligger till grund för den andra milstolpen pågår. Styrelsen utvärderar nu dessa avtal avseende uppfyllnad av kriterierna av denna milstolpen vilket beräknas vara klart senast den 31 mars. 
 •  I mars skrev Appspotr avtal om ett pilotprojekt kring förskoleappar med Henan Yuxin Communication Technology. I en marknadsuppdatering som finns bifogad i sin helhet i appendix 1 i den här rapporten ges mer detaljer kring detta och andra avtal som är under förhandling.

VD har ordet

Tempot i Appspotr fortsätter att vara högt. Under perioden har vi tecknat ett slutgiltigt avtal med iRegister om ett pilotprojekt för appar till restauranger och vi är i slutförhandling med ytterligare potentiella partners om samarbeten. En utförlig beskrivning, som jag föreslår att du läser innan du läser resten av det här vd-ordet, finns i marknadsuppdateringen som vi publicerade den 12 mars och som är med som bilaga i appendix 1 i den här rapporten.

Att vi på cirka sex månader har arbetat fram avtal med dessa partners, som tillsammans representerar en potentiell marknad på totalt 500 000 kunder för Appspotr, är jag väldigt nöjd med.

När vi gick in Asien, gjorde vi det med tron att vi skulle skriva avtal med för oss i Sverige kända varumärken. Längs vägen har vi tillsammans med Novel Unicorn dock märkt att det bästa har varit att söka oss till partners som redan idag är appbaserade, och där både bolaget och deras kunder är mogna appanvändare. iRegister, Mishu, Yuxin och EZ Cloud är såklart helt okända varumärken för oss svenskar, men dessa bolag har redan stora mängder kunder och de skulle alla ha varit miljardvärderade bolag om de varit baserade i Europa. Det är imponerande vilket nätverk Novel Unicorn har inom den kinesiska SaaS-industirn och de case som de hittills har levererat. Vi ser nu fram emot att de första projekten hos Appspotr Asia och Novel Unicorn börjar leverera appar och att få in ytterligare partneravtal från Novel Unicorn.

Det vi erbjuder våra partners är att genom appar tillföra värde till sina existerande tjänster, eller, som i fallet med restaurangapparna, skapa helt nya tjänster baserade på skräddarsydda appar. 

Det vi gör med vår plattform är nytt. I år är det 11 år sedan Apple lanserade sin första iPhone och drog igång det som har blivit appekonomin. Appar har hittills varit reserverat för dem med stora budgetar och planer på att locka hundratusentals eller miljontals användare. Med plattformar som Appspotr förändras ekonomin för approduktion i grunden. När icke-kodare kan skräddarsy appar med hjälp av färdigbyggda moduler, öppnas möjligheter att med mindre budget ta fram professionella appar för färre användare. Med det öppnas appekonomin upp för verksamheter som hittills har tvingats stå utanför. 

Efter perioden tog vi ett stort steg mot att förverkliga vår vision om att bli ett Wordpress för appar när vi lanserade vår efterfrågade utvecklarportal. Med ett SDK baserat på open source-ramverket React Native kommer utvecklare kunna bygga moduler och lägga upp dem till försäljning i vår marknadsplats.  Därmed har vi slutit vårt ekosystem kring plattformsaffärsmodellen. Där icke-kodare kommer kunna mixa och matcha moduler till unika appar i mängder av branscher och tillämpningsområden.

Idag kan utvecklare ansöka om att få tillgång till portalen men under året kommer portalen att öppnas upp mer och mer, samtidigt som ytterligare funktionalitet läggs till.  Det innebär att möjligheterna att bygga helt unika och individualiserade appar ökar.

Med både utvecklarportal och marknadsplats har vi ekosystemet för plattformsaffärsmodellen på plats. Och tillsammans med nuvarande och framtida strategiska partner kan ett effektivt marknadsinträde och expansion påbörjas. Nu går vi från vision till handling i att bli för apputveckling vad Wordpress är för webbutveckling.

Patric Bottne

VD Appspotr AB

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

Appspotr gör det enkelt för privatpersoner och företag att skapa native appar online, utan förkunskaper i programmering. Användaren bygger appen med hjälp av färdiga moduler, skräddarsyr design och innehåll för att sedan publicera den i valfri appbutik. Samtidigt erbjuder Appspotr utvecklare en möjlighet att tjäna pengar på att skapa de moduler som används. Appspotr har 12 anställda och är baserade i Göteborg.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793