Delårsrapport

TREDJE KVARTALET 1 JULI 2020 - 30 SEP 2020

Väsentliga händelser för det tredje kvartalet

Koncernen:

 • Omsättningen uppgick till 1 365 TSEK (2 088 TSEK)
 • Resultatet uppgick till -4 224 TSEK (-3 587 TSEK)
 • Resultat per aktie blev -0,03 SEK (-0,13 SEK)

Moderbolaget:

 • Omsättningen uppgick till 44 TSEK (50 TSEK)
 • Resultatet uppgick till -3 074 TSEK (-2 259 TSEK)
 • Resultat per aktie blev -0,03 SEK (-0,08 SEK)
 • I september meddelar bolaget att det finns ett exceptionellt stort intresse för att jobba med low code hos Appspotr genom den stora mängd ansökningar som inkommit i den pågående rekryteringen av ny personal.
 • I september meddelar bolaget att man sjösatt ett lanseringserbjudande för den nya integrationstjänsten.
 • I augusti meddelar bolaget att kundsupporten utökats med ett Help Center och Customer Success Agents.
 • I augusti meddelar bolaget om en produktuppdatering i Appspotr 3 plattformen kring möjligheten till integration av system och data till appar byggda i Appspotr 3.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • N/A

VD har ordet

Vi har under året och även under detta kvartal arbetat hårt med vår strategiska agenda för tillväxt där vi nu:

 • validerat leveransförmåga, skalbarhet och kvalitet i vår plattform.
 • förberett organisationen för att hantera plattform-som-en-tjänst försäljning.
 • fått kvittens på att vi attraherar kunder med vår produkt, erbjudande och kundsupport.

Vi är idag också mycket nöjda med att vi investerade i den extra tid vi tog förra året i att förändra vår produkt och anpassa den för den förändring vi såg var i antågande. Vi hade helt rätt i vår analys. Vår plattform är idag mer kompetent än något annat vi sett på marknaden. Vi är unika i den helhet som vi kan erbjuda kunden med att på ett kostnadseffektivt sätt utveckla, förvalta och förädla sin samling av appar.

En app från Appspotr 3 innehåller funktioner, logik och integration med system, design och användarflöden, distribution och publicering inte bara till privata eller publika app-butiker utan också till unika användare med olika behörigheter samt administration av appen av olika administratörer. Detta är givetvis ett komplext system, där vi är unika genom att vi kan leverera den helhet som efterfrågas.

Vi uppfattar också att Appspotr 3 driver på en förändring inom digitaliseringen och inom low code området. Low code förändrar idag hur företag och organisationer kan skaffa appar billigare, snabbare och med högre kvalitet. Vi på Appspotr vill snabba på denna förändring. Vi tror att den globala demokratiseringen av apputveckling inte bara måste gå snabbare utan att low code också kan driva den totala digitala förändringen för företag och organisationer. Och för att uppnå detta krävs smartare low code plattformar.

I vår dialog med Gartner så talar de inte längre om en standardisering av low code utan om ett globalt paradigmskifte. Alla skall nu ha low code. Low code har en årlig tillväxttakt om 42% vilket gör det till en stark tillväxtmarknad.

Med sådana tillväxtsiffror är det viktigt att vi i vår säljstrategi samarbetar med partners som äger stora kundvolymer och identifierat att det är affärskritiskt att vara en del av denna marknad. För Appspotr handlar det därmed inte om att sälja appar utan om att erbjuda en infrastruktur till ett paradigmskifte.

I linje med ovanstående kommer det för oss vara strategiskt avgörande i rådande marknadsläge att attrahera rätt samarbetspartners (distributörer och integratörer) och inte ta de snabba kortsiktiga intäkterna kund för kund på bekostnad av utebliven volym, marknadsandelar och position. På så sätt kan vi nå en ARR (Average Recurring Revenue), som tilltalar våra aktieägare.

Vi är nu efter tre kvartal redo att ta nästa steg. Vi ska vara först med att visa hur paradigmskiftet med low code kan gå ännu fortare. Det händer nu, och vi är rätt positionerade för en marknad som omsätter 46 miljarder dollar år 2023.

Tack för att du läst och tack för att du fortsätter stödja demokratiseringen av den globala apputvecklingen genom ditt delägande i Appspotr.

Vänliga hälsningar,

Patric Bottne

VD Appspotr 

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.
Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793