Delårsrapport

Andra kvartalet 1 april 2020 - 30 juni 2020

Väsentliga händelser för det första kvartalet

Koncernen:

 • Omsättningen uppgick till 1 642 TSEK (2 394 TSEK)
 • Resultatet uppgick till -4 816 TSEK (-9 045 TSEK)
 • Resultat per aktie blev -0,04 SEK (-0,32 SEK)

Moderbolaget:

 • Omsättningen uppgick till 0 TSEK (2 080 TSEK)
 • Resultatet uppgick till -3 976 TSEK (-6 848 TSEK)
 • Resultat per aktie blev -0,03 SEK (-0,24 SEK)
 • I juni meddelar bolaget att man tillsammans med rekryteringsbolaget Monster inleder en större rekryteringskampanj för att anställa ett tiotal nya medarbetare under sommaren och hösten.
 • I juni genomför bolaget sin årsstämma där beslut fattades på samtliga punkter i enlighet med styrelsens förslag.
 • I juni meddelar bolaget de första nyckeltalen från kampanjerna som visar på högt intresse för plattformen.
 • I maj meddelar bolaget att man slutfört företrädesemissionen och att den blev fulltecknad där bolaget tillförs 27,7 MSEK före emissionskostnader.
 • I maj inleder bolaget de första globala kampanjerna för att värva användare till den nya version 3 av plattformen.
 • I april meddelar bolaget att man genomför en företrädesemission om cirka 27,7 MSEK som inleds under maj månad.
 • I april meddelar bolaget flera marknadsaktiviteter där man utökar samarbetet med Gateway Digital samt att man skrivit partneravtal med Cabbage Apps i Sri Lanka och Effectsoft i Sverige och att Appspotrs samarbete med Hoodin påbörjats genom en branschlösning mot offentlig sektor som Hoodin börjat rulla ut.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • N/A

VD har ordet

Under perioden har vi genom en fulltecknad kontant nyemission skapat verkanskraft för att fortsatta arbetet med vårt marknadsinträde. Den inkomna likviditeten har också inneburit möjlighet att rensa i vår balansräkning från en del upptagna lån.

Vi fortsätter att fokusera på att attrahera användare/kunder i olika marknadssegment. Med målet att snabbt identifiera nyckeltal för tillväxt så som exempelvis volym och konvertering till betalande kunder. När vi är nöjda med riktningen för nyckeltalen i ett segment, finns det nu förmåga i bolaget att skapa resurser för att skala affären. Parallellt med att bygga ovanstående nyckeltal i våra segment, verkställer vi planen med att förstärka vår försäljningsorganisationen genom att rekrytera ett tiotal nya medarbetare. Bolagets försäljningsorganisation kommer i höst vara större än någonsin i bolagets historia.

En stor fördel för Appspotr i försäljningen är att man i plattformen kan formge och skapa olika typer av färdiga app-koncept. Ett app-koncept kan distribueras i form av en färdig app-mall (s k templates eller themes) i plattformen till alla eller utvalda användare. Dessa app-mallar kan användaren själv snabbt och enkelt skräddarsy. Genom att lägga till eller ta bort funktioner, data, logik och innehåll och designa och formge blir appen helt unik. Denna fördel ger en snabbare adoption av användare och konvertering av kunder.

Ytterligare en fördel i försäljningsdialogen är de möjligheter plattformens API ger. I det närmaste obegränsade möjligheter öppnas upp för vilka appar man kan skapa och målgrupper vi kan bearbeta. Den tidigare kommunicerade integrationen mot Zapier är ett bra exempel på en sådan affärsnytta som vi kan erbjuda. Zapier är nu en del av en mängd andra prioriterade API integrationer mot exempelvis affärssystem som är kopplade till våra pågående kampanjer. Zapierintegrationen är därmed framflyttad i tid (jfr med tidigare kommunikation) för att tillsammans med de andra integrationerna skapa effektivare kampanjarbete.

Ett annat måste område för Appspotr är att erbjuda en förstaklassig kundsupport. Därför satsar vi nu extra mycket på att bygga upp en kundsupport som hjälper våra användare att lyckas med sina app-projekt. Customer Success som ledord för bolaget börjar därmed att implementeras.

Vårt strategiskt viktiga vägval att sluta sälja app-som-en-tjänst och istället övergå till att sälja plattform-som-en-tjänst (och samtidigt hantera gamla app-som-en-tjänst kunder) gör att bolaget får ett planerat intäktstapp jämfört med andra kvartalet förra året. En förändring som vi är övertygade om kommer att betala sig. Vi budgeterar nu med återkommande intäkter i PaaS affären och genom ovanstående kraftsamling ser vi fram emot att öka vår ARR (Annual Recurring Revenue). 

Hoppas ni aktieägare får en skön semester i hängmattan!

Sommarhälsningar,

Patric Bottne

VD Appspotr

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.
Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793