Delårsrapport

Väsentliga händelser för det andra kvartalet (augusti - oktober)

Koncernen:

 • Omsättningen uppgick till 1 727 TSEK (545)
 • Resultatet uppgick till -3 485 TSEK (-4 777)
 • Resultat per aktie blev -0,07 SEK (-0,18)
 • Tilläggsköpeskilling till HPC Sales Company AB har fastställts till 6 386 TSEK

Moderbolaget:

 • Omsättningen uppgick till 39 TSEK (56)
 • Resultatet uppgick till -2 537 TSEK (-4 654)
 • Resultat per aktie blev -0,10 SEK (-0,16)
 • I oktober utökar och omförhandlar bolaget konvertibla låneavtal med nya villkor
 • I oktober hölls årsstämma där stämman avlöpte väl och besluten fattades på samtliga punkter i enlighet med styrelsens förslag.
 • I oktober genomför bolaget en riktad nyemission till Modelio Equity AB som används för att betala av det lån på 1,5 MSEK som bolaget haft till Modelio Equity AB.
 • I oktober genomför bolaget en företrädesemission om 6,4 MSEK för att investera i en ökad satsning på försäljning.
 • I september rapporterar bolaget att helägda återförsäljaren Appsales sålt in den första appen i nya versionen av plattformen och att man breddar försäljning av applicenser till fler branscher och att Appspotr 3.0 öppnar upp för integration med systemleverantörer och digitala tjänsteleverantörer.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I november levererar Appspotr via återförsäljaren Appsales en app till en stor handelsplats inom Ingka Stores.
 • I november fördjupar Appspotr och Hoodin sitt samarbete.
 • I december tar Appspotr ett lån om 5 MSEK av Formue Nord Markedsneutral A/S för att förverkliga ytterligare ett steg i försäljningsstrategin. Med det nya lånet kan bolaget parallellt med pågående försäljning och leveranser, inleda arbetet med att förbereda nästa fas där en ny större organisation ska driva säljkampanjer internationellt.
 • I december anlitar Appspotr en välrenommerad forsknings- och analysfirma som strategisk rådgivare under två år framöver i syfte att stärka bolaget med ytterligare expertis och spetskompetens.

VD har ordet

Genom lanseringen av nya version 3.0 är Appspotr en av de ledande low-code plattformarna för professionell apputveckling i världen. Bolaget befinner sig just nu i den mest spännande perioden i bolagets historia när denna nya version skall kommersialiseras efter en lång period av utvecklingsarbete.

Återförsäljaraffären

Vår helägda återförsäljare Appsales utökar och breddar nu sin redan lönsamma återförsäljaraffär med färdiga appkoncept och unika skräddarsydda appar med den nya versionen 3.0. Ett viktigt arbete som kvalitetssäkrar att vi har både försäljnings- och leveransförmåga på plats med den nya versionen av plattformen. Det arbetet innebär att vi visar upp nöjda referenskunder, appar och en stabil drift när fler partners och återförsäljare får tillgång till version 3.0 och plattformsaffären byggs upp.

Plattformsaffären

En expansion av plattformsaffären i Appspotr - vid sidan av den redan lönsamma återförsäljaraffären i Appsales - kräver extra resurser och därför genomförde Appspotr en publik företrädesemission i höstas. Pengarna används för att driva igenom den transformering som koncernen genomgår i att bygga upp plattformsaffären parallellt med att vi hanterar en återförsäljaraffär.

Marknaden

Trycket på marknaden kring både native iOS och Android appar samt Progressive Web Apps (PWA) är fortsatt hög och växande. Gartners antagande är att 2024 så kommer utveckling av appar med low-code plattformar stå för mer än 65% av all utveckling. Vi känner också av detta ökande tryck genom de förfrågningar som kommer in till Appspotr och i dialogen vi har med våra kunder. Verksamhetskritiska appar är en tydlig förändringsmotor som driver igenom digitaliseringen hos företag och organisationer. Vi är just nu i rätt tid, på rätt marknad med rätt produkt.

Hälsningar,

Patric Bottne

VD Appspotr

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

Om Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att utveckla och distribuera interna appar inom den egna organisationen. I Appspotr koncernen ingår också Appsales som är en återförsäljare och agerar likt en sådan men tillför också sälj och marknadskunskap till Appspotr. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm. Det delägda dotterbolaget Appspotr Asia har sitt säte i Hongkong.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793