Korrigering Delårsrapport

Den idag tidigare publicerade Delårsrapporten för perioden 1 januari 2020 - 31 mars 2020 visade sig sakna jämförelsesiffror i tabellerna i de ekonomiska rapporterna. Därför publiceras härmed en ny korrekt version. Anledningen till att fler jämförelsesiffror läggs till är med anledning av förändringen i Bolagets rapportperioder.

Väsentliga händelser för det första kvartalet

Koncernen:

 • Omsättningen uppgick till 1 621 TSEK (2 399 TSEK)
 • Resultatet uppgick till -5 401 TSEK (-5 649 TSEK)
 • Resultat per aktie blev -0,10 SEK (-0,20 SEK)

Moderbolaget:

 • Omsättningen uppgick till 0 TSEK (375 TSEK)
 • Resultatet uppgick till -4 301 TSEK (-3 882 TSEK)
 • Resultat per aktie blev -0,08 SEK (-0,14 SEK)
 • I mars meddelar bolaget att man rekryterat första partnern Twire i Sri Lanka till plattformen.
 • I mars meddelar bolaget att man planerar att anställa mer personal.
 • I mars meddelar bolaget att man inleder en global värvningskampanj av användare till version 3.
 • I mars meddelar bolaget att de första apparna i version 3 är under leverans.
 • I mars meddelar bolaget att man kommer att utöka med fler digitala tjänster i plattformen genom en planerad integration med integrationsplattformen Zapier.
 • I februari meddelar bolaget att man lanserar en kampanj mot offentlig sektor med Hoodin.
 • I februari meddelar bolaget att man integrerar Hoodins lösning i sin plattform.
 • I februari meddelar bolaget att försäljningen av 3.0 visar på ökad betalningsvilja där snittintäkt per kund har ökat med 40%.
 • I januari meddelar bolaget att man har utsett Mangold Fondkommision till likviditetsgarant för bolagets aktie listade på Spotlight Stock Market.
 • I januari meddelar bolaget att man har ställt ut personaloptioner som dock är villkorade av årsstämmans godkännande. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I april meddelar bolaget att man skrivit partneravtal med Cabbage Apps som blir den andra partnern i Sri Lanka.
 • I april meddelar bolaget att man skrivit partneravtal med Effectsoft som blir den första svenska partnern i plattformen.


VD har ordet

Intensiva aktiviteter kring kommersialiseringen av plattformen skapar energi i organisationen.

Kommersialiseringen av plattformen pågår för fullt. Appar är under leverans till de första kunderna. Våra första partners är rekryterade.  Verkställande av befintliga och lansering av nya kampanjer för onboarding av användare i plattformen pågår. Vi ser nu att vårt mål att skapa ett ekosystem kring plattformen tagit ett stort steg framåt.

Omställningen av vårt helägda dotterbolag Appsales att gå från försäljning av app-som-en-tjänst till att bli ett renodlat säljbolag av plattform-som-en-tjänst, går också enligt plan. Vi har ett urstarkt team i Appsales som jobbar stenhårt och målinriktat för att göra Appspotr 3 till den mest hyllade och framgångsrika low-code plattformen på marknaden. Vi har aldrig haft ett sådant driv i säljarbetet historiskt som nu.

Transformationen av app-som-en-tjänst till plattform-som-en-tjänst medför ett planerat intäktstapp jämfört med första kvartalet förra året.

Plattformen integreras mot fler affärssystem. Att integrera affärssystem och digitala tjänster i plattformen öppnar inte bara upp oändliga möjligheter att skapa de applösningar som kunden vill ha, utan öppnar också upp för nya målgrupper att använda Appspotr 3. Vårt första integrationsprojekt var med Hoodins system där vi också samarbetar kring försäljning av varandras system. Nu går vi vidare med fler integrationer. Bl a med Zapier där vi når 3 miljoner nya användare att bearbeta samt att våra kunder kan skapa affärslösningar med de över 2000 affärssystem som finns integrerade i Zapier. Integrationer med externa system i Appspotr 3 är den mest spännande möjligheten med vår nya version av plattformen. Skalbarheten i plattformen blir därmed en av de viktigaste affärsnyttorna att kommunicera.

Jag som VD är mäkta stolt och nöjd att vi äntligen efter flera år är här. Vi har en kompetent driven säljorganisation på plats genom förvärvet av Appsales för några år sedan, vi har en färdigutvecklad ny version av plattformen som innehåller de funktioner marknaden efterfrågar, vi har kvittens på förmågan att både sälja och leverera appar på plattformen. Allt är klart för att gå in i tillväxtfasen. Säljkampanjer genomförs och vi märker av hur omständigheterna i världen just nu gjort att low-code behovet bara ökat. Situationen driver på digitaliseringen fortare. Vårt erbjudande kan verkligen hjälpa många företag och organisationer där ute just nu som behöver öka snabbheten, förenkla samt få ner kostnaderna på sin apputveckling.

Försäljning

Användare i plattformen rekryteras nu genom att bearbeta utvalda målgrupper med kampanjer. Detta sker via partners, direktförsäljning och integration med affärssystem/digitala tjänster som har stora användarvolymer.

Detta säljarbete kommer nu snabbt att ge oss säljdata på nyckeltal såsom:

 • Hur många adopterar vi som användare till plattformen i våra rekryteringskampanjer?
 • Hur många användare konverterar vi till betalande kunder?
 • Vad är den genomsnittliga intäkten per kund?

Tillväxt

Tillväxttakten i bolaget skapas genom att ha ett ständigt ökat antal av användare i plattformen ur vilka vi konverterar ett ökat antal av betalande kunder med en ökande snittintäkt per kund och ett lågt tapp av kunder. Denna process måste hållas igång hela tiden och är ett arbete som tar tid och kräver dedikation.

 • Driva kampanjer
 • Adoptera användare
 • Konvertera kunder
 • Öka snittintäkt per kund
 • Bibehålla lågt tapp av kunder

När vi uppnår rätt nyckeltal i denna process kommer bolaget stå i en efterlängtad situation som vi länge väntat på - förmågan att kunna accelerera försäljningen.

Det är då av stor vikt att bolaget investerar i ökad försäljning för att ta position och bygga upp volym av användare och betalande kunder. Ökat antal användare och ökande intäkter ger ett ökat bolagsvärde.

De nyckeltal vi ser redan nu med en ökad snittintäkt per kund och tidiga indikationer på att adoption och konvertering följer vår målsättning gör att bolaget redan börjat förbereda sig för att med intäkter, lån och ägarkapital investera i resurser för ökad försäljning. Vår plattform behövs ute på marknaden nu och vi står redo att hjälpa företag och organisationer världen över att nå sina mål och sin publik genom funktionella och snygga appar.

Hälsningar,

Patric Bottne

VD Appspotr

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

Om Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att utveckla och distribuera interna appar inom den egna organisationen. I Appspotr koncernen ingår också Appsales som är en återförsäljare och agerar likt en sådan men tillför också sälj och marknadskunskap till Appspotr. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm. 


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793