Delårsrapport

RÄKENSKAPSÅRET 1 MAJ 2018 - 30 APRIL 2019 FÖRSTA KVARTALET 1 MAJ 2018 - 31 JULI 2018

Väsentliga händelser för det första kvartalet (maj-juli) 

  •  Omsättningen för det första kvartalet uppgick till 60 KSEK (60). 
  •  Resultatet för kvartalet hamnade på -4 159 KSEK (-3 388)
  •  Resultat per aktie för kvartalet blev -0,32 SEK (-0,29)
  •  I maj bildade Appspotr en strategisk allians med University & College Designers Association (UCDA) som innebär att Appspotrs verktyg kommer att användas under designutbildningar vid de universitet och högskolor i USA och Kanada där UCDA:s 1 000 medlemmar är verksamma. 
  •  Novel Unicorn utnyttjade teckningsoptioner som tilldelats efter att de första milstolparna samarbetsavtalet nåtts och flaggade för ett ägande på 13,2 procent, vilket gör dem till största ägare. 
  •  Modelio Equity AB och Sonny Johansson påkallade kvittning av sammanlagt 1 MSEK i lån mot 284 090 aktier vid kursen 3,52 SEK. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  •  Den 31 augusti meddelades att Appspotr stärker sin säljkompetens och sitt erbjudande med ett strategiskt förvärv av Appsales. Appsales är ett framgångsrikt appförsäljningsbolag som säljer "app som tjänst" till företag och organisationer. Bolaget har också utvecklat Cyan, en GDPR (General Data Protection Regulation)-anpassad  tjänst för internkommunikation. Läs mer om förvärvet på sidan 5-6.
  •  Samma dag meddelades att Appspotr ämnar göra en nyemission som vid full teckning tillför 23 MSEK före kostnader. Emissionen är säkerställd till 98 procent. Emissionen innehåller även en övertilldelningsoption som kan tillföra ytterligare som mest 3,15 MSEK före kostnader. Läs mer om emissionen på sidan 5-6.
  •  Appspotr omförhandlade samtidigt lånen från Modelio Equity AB och Sonny Johansson. Se pressmeddelande från 31 augusti för detaljer.
  •  I september meddelades att efterfrågan på Appsales Cyan är stark. Under den första veckan i september passerade ordervärdet för bara uppstartsavgifterna 1 MSEK. Det totala ordervärdet är 2,7 MSEK och inkluderar uppstartsavgifter, som avser anpassning av appen för kundens behov, utöver löpande abonnemangsavgifter. Se pressmeddelande från den 7 september för mer detaljer. 

VD har ordet

Det har snart gått två år sedan vi först noterade oss på Aktietorget. Det är dessutom lite drygt ett år sedan vi tecknade ett samarbetsavtal med det Hongkongbaserade investmentbolaget Novel Unicorn. Genom deras kontakt började vi bygga, en för västerländska bolag, unik position på den svåråtkomliga kinesiska marknaden.

På Appspotr har vi alltid spänt bågen och haft höga ambitioner. Vår ledstjärna har varit de dubbla övertygelserna att appar på mobila enheter kommer fortsätta växa och tränga ut andra sätt att interagera med datorer, samt att apputveckling kommer göra samma resa som webbutveckling en gång gjorde. Det vill säga domineras av plattformar som Wordpress där kreatörer utan programmeringskunskaper bygger hemsidor för kunder till en bråkdel av både kostnaden och tiden som det brukade ta.

Det vi har sett, åstadkommit och byggt upp under de här knappa två åren sedan vi noterades gör att vi nu har starkare framtidstro än någon gång tidigare. Nyckelordet bakom vår optimism är plattform. Det går dels att förstå som en affärsmodell som när den är etablerad ger en väldigt stark marknadsposition och dels som en tekniskt väldigt skalbar lösning.

Det finns många verktyg där ute för att utveckla appar. Det som särskiljer Appspotr från mängden är att vi från början tänkte stort och byggde en plattform som är helt öppen. Med utvecklarportalen som vi lanserade i våras lade vi den sista byggstenen på plats och därmed har vi ett unikt erbjudande till marknaden.

Andra apputvecklingsverktyg som har satsat på en nisch märker efter ett tag en tydlig begränsning för sin tillväxt. Bara för att behålla kunderna de har måste de satsa allt mer utvecklingsresurser på att tillfredsställa kundernas nya behov. Kunder som tidigare hade samma kravbild börjar med feedback från sina kunder nu få en mängd olika behov. Detta innebär mycket höga utvecklingskostnader bara för att hålla jämna steg med sina kunders behov.

Appspotr är med utvecklarportalen en öppen plattform, vilket betyder att ingen kund är beroende av att Appspotr frigör utvecklingsresurser för att de ska kunna tillgodose sina kunders krav. Det är bara att anlita en utvecklare via plattformen för att få sina behov uppfyllda. Det var det som Appsales, som vi förvärvade den sista augusti 2018, fann så lockande med oss.

För oss är Appsales ett perfekt förvärv. Vi kan göra dem bättre med vår tekniska kompetens och styrkan i vår plattform, samtidigt som de kan göra oss bättre med sin starka säljkompetens. Appsales kommer även bli en viktig referens för att locka över återförsäljare som dem, som säljer app som tjänst till företag, till vår plattform. Fler återförsäljare kommer locka in fler utvecklare som lockar in fler SaaS-tjänster som lockar in flera kreatörer i en positiv spiral.

Skalbarheten i vår tekniska plattform kommer med andra ord göra att vi kan bygga upp en plattformsaffär med en mycket stark marknadsposition. Vi kan dessutom göra det i Kina där vi via vårt samarbete med Novel Unicorn just nu jobbar med tre SaaS-bolag - iReserve som riktar sig mot restauranger, Yuxin som riktar sig mot förskolor och dagis, och EZ Cloud som riktar sig mot småföretag - som kommer att ge oss en bra bas för att bygga samma starka marknadsposition där. Som våra vänner på Novel Unicorn säger: i Kina saknas det aldrig skalbarhet.

Vi är med andra ord i ett mycket spännande skede. Vi har lagt alla tekniska pusselbitar på plats och med förvärvet av Appsales och samarbetet med Novel Unicorn börjar vi nu lägga de kommersiella bitarna på plats för den oerhört skalbara och starka plattformaffären som det hela tiden varit vårt mål att skapa. Jag hoppas att du vill vara med på vår resa.

Med hälsningar från Göteborg, 

Patric Bottne

VD Appspotr AB

(För att läsa hela rapportern ladda ner pdf-versionen)

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

Om Appspotr AB

Appspotr matchar icke-kodare och kodare på sin plattform för apputveckling. Plattformen gör det möjligt för icke-kodare att bygga native appar helt utan förkunskaper i programmering med hjälp av färdiga moduler. Kodare kan via plattformens utvecklarportal bygga moduler med avancerad funktionalitet som säljs till icke-kodare i plattformens marknadsplats. Appspotr har 10 anställda och är baserade i Göteborg.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793