Delårsrapport (korrigerad från tidigare offentliggjord rapport), 1 november 2016 - 31 januari 2017

På grund av att resultat per aktie var felaktigt i den tidigare offentliggjorda rapporten publiceras härmed en korrigerad version.

AppSpotr genomförde under perioden en nyemission samt listades på Aktietorget. Samtidigt bedrevs produktutveckling och en intensiv marknadsföringskampanj, både mot nya användare av tjänsten appspotr.com och nya investerare för emissionen. Resultatet av detta blev en fortsatt stark tillväxt av användarbasen och en mycket väl genomförd emission och listning av bolaget på Aktietorget.

Målen för perioden har uppfyllts:

 • öka användarbasen
 • öka antalet publicerade appar
 • öka antalet premiumabonnemang
 • lansera och utveckla nya funktioner och moduler
 • ta in kapital i bolaget genom nyemission
 • lista bolaget på Aktietorget

För perioden 1 november 2016 - 31 januari 2017

(Periodens resultat per aktie ändrad då denna var felaktig i den tidigare offentliggjorda rapporten)

 • Antalet användare av plattformen steg under perioden med 114% till 307 844 st. Antaletanvändare motsvarande period förra året 2016-01-31 var 25 355 st.
 • Antalet publicerade appar steg med 34% under perioden till totalt 4018 st publicerade appar.
 • Omsättningen är fortfarande mycket blygsam och hamnade på 92 090 kr (negativ omsättning -103 403 kr samma period 2015/2016 pga kreditering)
 • Resultatet för perioden hamnade på -7 530 969 kr (-1 571 933 kr). Resultatet påverkas av planerade satsningar i marknadsföring och produktutveckling samt kostnader för emissionen och listning på Aktietorget.
 • Periodens resultat per aktie blev -0,79 kr (-1,84 kr).
 • Eget kapital vid periodens slut uppgick till 12 121 574 kr (3 056 541 kr per 2016-04-30) och till 1,28 kr/aktie (3,58 kr/aktie per 2016-04-30).

För ytterligare informatin kontakta:

Patric Bottne, VD AppSpotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

Denna information är sådan information som AppSpotr är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31:e Januari 2017.

Med AppSpotr kan vem som helst bygga native iOS- och Android-appar utan förkunskaper i programmering. Användaren väljer enkelt den funktionalitet den behöver, skräddarsyr design och innehåll och publicerar sedan den färdiga appen till App Store och Google Play. AppSpotr har nio anställda och är baserade i Göteborg.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793