Delårsrapport, 1 maj - 31 oktober 2016

AppSpotr accelererade under perioden produktutvecklingen samt marknadsföring med hjälp av vår blog, våra nyhetsbrev och sociala mediekanaler. Detta skapade en stark tillväxt av användarbasen och levererade ett starkt sista kvartal med en exceptionellt hög tillströmning av nya användare. Sammantaget har samtliga uppsatta mål för perioden uppfyllts:

 • öka användarbasen
 • öka antalet publicerade appar
 • öka antalet premium abonnemang
 • lansera och utveckla nya funktioner och moduler

För perioden 1 maj till 31 okt

 • Antal användare av plattformen steg under perioden med 331% till 144 182 st. Antal användare 2015-10-31 var 14 424 st.
 • Antal publicerade appar steg med 196% under perioden till totalt 2 993 st publicerade appar.
 • Omsättningen är fortfarande mycket blygsam och hamnade på drygt 28 000 kr (ca 80 000 kr samma period 2015).
 • Resultatet för perioden hamnade på -6,39 Mkr (-1,7 Mkr). Resultatet påverkas av planerade satsningar i marknadsföring och produktutveckling.
 • Periodens resultat per aktie blev -4,29 kr (-2 kr).
 • Eget kapital vid periodens slut uppgick till 7,44 Mkr (3,06 Mkr per 2016-04-30) och till 4,99 kr/aktie (3,58 kr/aktie 2016-04-30).

För perioden 1 aug till 31 okt

 • Ökningen av antalet användare i perioden var 102%.
 • Antal publicerade appar steg med 78% under perioden till totalt 2 993 st publicerade appar.
 • Omsättningen är fortfarande mycket blygsam och hamnade på drygt 20 000 kr (ungefär samma som samma period 2015).
 • Resultatet för perioden hamnade på -4,59 Mkr (-1 Mkr). Resultatet påverkas av planerade satsningar i marknadsföring och produktutveckling.
 • Periodens resultat per aktie blev -3,08 kr (-1,17 kr).

VD har ordet

Det senaste halvåret har varit både instensivt och spännande. Under perioden har vi tagit in ytterligare externt kapital vilket gjort att vi kunde investera i en större organisation och mer marknadsföring. Detta gav en aggressivare produktutveckling och användartillväxt än tidigare. Vi har ökat vår användarbas, ökat antalet publicerade appar, skapat mer intäkter från premiumabonnemang och haft möjligheten att med hög fart utveckla och lansera fler produktuppdateringar. Allt detta är väsentligt för att etablera en ledande teknisk och marknadsmässig position inom vår bransch. Det har varit särskilt roligt att se att vår marknadsföringsstrategi fungerar. Vi har en riktigt bra gas/bromsförmåga när det kommer till att få in fler användare i AppSpotr med hjälp av marknadsföring på sociala medier. Vi arbetar ständigt med att vässa vår kommunikation och under perioden har vi fått se en ökad effektivitet i hur vårt annonsmaterial presterar. För stora marknader som USA och Storbritannien har vi sett en kraftigt ökande konverteringsgrad till premiumabonnenter och kostnaden per anskaffad användare (CPA) har sjunkit på flera marknader. Vår förmåga att öka våra intäkter bedömmer vi som stor. Vi har i nuläget ett begränsat utbud av funktioner och vi tar ännu inte ut särskilt höga priser på de premiumtjänster vi säljer. Men genom att vi har varit lyhörda i vad våra användare efterfrågar och samtidigt hållit ett högt tempo i att lansera nya funktioner, har vi under det senaste halvåret ökat våra intäkter om än blygsamt. Det är också tillfredställande att se hur vår lansering av appmallar fungerat väldigt väl. Idag väljer 33% av våra användare en appmall när dom startar sitt approjekt. Genom appmallarna skapar vi en enkelhet och snabbhet som vi ser är viktig för att öka konverteringen. Vår generella konvertering av registrerade användare till betalabonnemang är på en all-time high. Kombinationen av appmallar och vårt CMS verktyg har förbättrat vår säljtratt, och vi ser många användare som drar nytta av appmallarna för att bygga appar för nya vertikaler. Under de kommande månaderna planerar vi att rulla ut fler appmallar som kommer att fortsätta driva konverteringen. Vi ser hur appar byggs bättre och snabbare. Andelen av användare som har skapat en app redan första dagen har ökat jämfört med samma period förra året. Det är helt enkelt enklare än någonsin för företag och organisationer att få ut en app med AppSpotr, och våra användare bygger fantastiska appar på kortare tid än någonsin. Tillfredställelsen att lyckas skapa en app är en viktig milstolpe för våra användare och ett kritiskt steg på vägen mot att så småningom konvertera dem till ett betalabonnemang. Vi ska öka vårt utbud. Redan idag utvecklar utvalda tredjepartsdesigners appmallar till AppSpotr. Denna möjlighet kommer vi under 2017 erbjuda fler designers. Då blir det möjligt för tredjepartsdesigners att sälja appmallar i AppSpotr där vi delar intäkterna mellan oss och designers. Det gör att AppSpotr på sikt kommer att kunna erbjuda ett mycket rikt utbud av färdigdesignade appmallar för olika branschvertikaler, vilket såklart kommer att öka kundnöjdheten och driva upp konverteringen. Så småningom öppnas denna möjlighet också för tredjepartsutvecklare att kunna ta fram och sälja färdigutvecklade appfunktioner. Men det blir först när våra api:er och vårt SDK är färdigutvecklat i början av 2018. Och häri ligger kärnan till AppSpotrs kommande tillväxt. När vi har med oss designers, utvecklare och icke-utvecklare som utbyter tjänster och gör affärer med varandra i en och samma plattform har vi etablerat ett mycket konkurrenskraftigt ekosystem inom apputveckling. En annan viktig funktion som vi fått på plats är den widget i plattformen som hjälper användaren att veta när appen är klar för publicering. Nu kan användaren se hur många procent det är kvar att göra och vilka delar som är kvar att bygga innan appen kan publiceras. Vi tror att denna funktion kommer öka vår konvertering av publicerade appar. Under perioden efter 31 oktober har vi arbetat mycket med produktutveckling och marknadsföring. I nästa kvartalsrapport kommer vi se hur lanseringen av våra nya moduler för e-handel och sociala nyhetsflöden tagits emot av användarna och marknaden. Jag ser väldigt mycket fram emot första halvåret i 2017. Då är vårt fokus att paketera och marknadsföra e-handel och sociala nyhetsflöden i appar ut mot marknaden. Något vi tror stenhårt på. Först och främst har våra användare efterfrågat dessa funktioner. Och vår egen bedömning är att fler och fler företag, organisationer, föreningar och artister/band/influencers är nyfikna på att komplettera sin närvaro i de sociala nätverken med egna communities. En egen app som kanal har tidigare varit utesluten då det varit för dyrt, krångligt och tidsödande att utveckla, publicera och underhålla. När man nu enkelt, billigt och snabbt kan äga sin egen app och kanal under sitt eget varumärke och kommunicera exklusivt mot sin egen målgrupp tror vi det är många som kommer utforska denna möjlighet. AppSpotr blir den första plattformen där man kan bygga en "appshop" i native kod för respektive iOS och Android (med de fördelar det ger i användarupplevelse) utanför de traditionella webbaserade webshopslösningarna. Att ha en e-handelsbutik i en app som format är väldigt tilltalande. Våra intitiala undersökningar visar att de som köper varor via en app, köper mer och oftare, samt är mer varumärkestrogna och aktiva som ambassadörer för varumärket. Som aktieägare i AppSpotr uppmanar jag dig att utforska vår nya satsning mot e-handel och sociala nyhetsflöden och se till att sprida kunskapen i dina nätverk så att fler kan upptäcka denna möjlighet. Nu i december passerar vi dessutom 300 000 st användare i över 180 länder så vi står väl rustade med många användare att bearbeta inför 2017. Så som aktieägare har du alla skäl att höja ett extra glas glögg på julafton!

Patric Bottne, VD AppSpotr

Informationen i detta pressmeddelande är sådan inforrmation som AppSpotr ska offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning.

Hela delårsrapporten finns att ladda ned som pdf på https://www.appspotr.com/investors under Rapporter

Delårsrapport för Maj - Jan 2016/2017 lämnas den 31 Mars 2017.

För ytterligare informatin kontakta:

Patric Bottne, VD AppSpotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

AppSpotr är ett svenskt mjukvaruföretag som erbjuder en molnbaserad plattform för utveckling av appar. Plattformen gör det möjligt för företag, organisationer och privatpersoner att snabbt, enkelt och kostnadseffektivt utveckla appar, publicera och underhålla dessa på App Store och Google Play.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793