Bra tillväxttakt av partners

Appspotr fortsätter växa sitt partnernätverk med en god tillväxttakt. Nya avtal ingångna med Design- och kommunikationsbyrån Bridget i Sverige och it-konsulten Riabel i Sri Lanka.

Appspotrs partnerstrategi bygger på att it-konsulter, webbyråer och digitalbyråer kan växa sina egna affärer med hjälp av Appspotr 3 plattformen och samtidigt fungera som experter på plattformen för direktkunder till Appspotr. 

(We are) Bridget är en design- och kommunikationsbyrå i Sverige och Riabel är en it-konsult som utvecklar och levererar mobila appar i Sri Lanka. Alla Appspotrs partner finner man här: https://www.appspotr.com/appspotr-experts

Av konkurrensskäl kommenteras inte de specifika avtalen i övrigt. För tillfället anses inte de enskilda affärerna vara av väsentligt finansiellt värde.

Appspotrs säljorganisation bearbetar kunder (direktkunder och samarbetspartners) som har ett minsta potentiellt framtida värde i Appspotr på 100 000 SEK i årligt återkommande licensintäkter (ARR*) i plattformen.

Kommentar från vd, Appspotr Patric Bottne:

- Vår tillväxt av partners är fortsatt bra och vi fortsätter hålla bra nyckeltal i tillväxttakten. Vi är nöjda med hur vår partnerstrategi utvecklas och hur den följer planen. Vi ser redan nu en ökad aktivitet i plattformen och att dialoger pågår mellan våra expertpartners och användare i plattformen som vill ha hjälp med att utveckla olika lösningar. Intresset för vår produkt är stort men vi är också beredda på att de ökade restriktioner runt Covid-19 kan komma att påverka vår tillväxttakt ju mer vi närmar oss december och ledigheterna, vilket är helt naturligt.

*Annual Recurring Revenue

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793