Appspotrs plattformsaffär växer inom handelsplatser

Appspotrs plattformsaffär växer där man nu ingått avtal med bland annat handelsplatsen Farsta Centrum och ytterligare fem stycken handelsplatser.

Appar för handelsplatser (gallerior, köpcentrum, handelsföreningar, butikskedjor, e-handelsplatser m fl) byggs och distribueras snabbt via Appspotr 3 plattformen och tillgodoser handelsplatsers olika behov av att informera, kommunicera och skapa erbjudanden och transaktioner med både sina kunder och anställda via appar i smartphones och surfplattor. 

Handelsplatser får genom plattformen total kontroll över utvecklingen och förvaltningen av sin app-portfölj samt tillgång till särskilt anpassade app koncept för handeln samt tillgång till Appspotrs nätverk av partners för att ta hjälp att vidareutveckla appar när behov uppstår.

Av konkurrensskäl kommenteras inte de specifika avtalen i övrigt. För tillfället anses inte de enskilda affärerna vara av väsentligt finansiellt värde.

Appspotrs säljorganisation bearbetar kunder (direktkunder och samarbetspartners) som har ett minsta potentiellt framtida värde i Appspotr på 100 000 SEK i årligt återkommande licensintäkter (ARR*) i plattformen.

Kommentar från vd, Appspotr Patric Bottne:

- Som vi tidigare kommunicerat så fokuserar vi nu på att bygga volym av kunder i vår plattformsaffär. Vi etablerar oss brett inom olika prioriterade målgrupper och branscher som erbjuder bra skalbarhet och värdeskapande för oss. Handelsplatser har ett behov av appar och här positionerar vi oss nu.

*Annual Recurring Revenue

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

Om Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att utveckla och distribuera interna appar inom den egna organisationen. I Appspotr koncernen ingår också Appsales som är en återförsäljare och agerar likt en sådan men tillför också sälj och marknadskunskap till Appspotrs försäljning mot partners och återförsäljare. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793