Appspotrs försäljning ökade 59% i mars

Appspotrs försäljning uppgick till 810 KSEK i mars.

Försäljningen kom i huvudsak från affärsområdet Professional Services och bestod av både uppstartsavgifter i samband med att nya appar levereras till kunder och löpande abonnemangsintäkter. 

Eftersom Appspotr-koncernen är nybildad saknas det jämförelsesiffror på koncernnivå. Jämfört med Professional Services försäljning motsvarande period i fjol, då affärsområdet ännu inte var en del av Appspotr-koncernen, motsvarar det en ökning på drygt 59 procent. 

Kommentar från Appspotrs vd Patric Bottne:

- Ännu en månad med ökad försäljning. Samtidigt som vi ökar både försäljning och leveranser så pågår nu också förberedelser i att börja använda nya versionen 3.0 av vår plattform inom vår säljorganisation. Högt tryck i organisationen och väldigt spännande tider just nu. 

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

Om Appspotr

Appspotr är en koncern som dels tillhandahåller en plattform för att bygga tjänster baserade på native appar och dels färdiga appkoncept med tillhörande tilläggstjänster för olika branscher och vertikaler. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm. Det delägda dotterbolaget Appspotr Asia har sitt säte i Hongkong. 


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793