Appspotrs företrädesemission genomförd - tillförs kapital för förvärv av Appsales

Företrädesemissionen för Appspotr tecknades till drygt 83 % - ca 98 % efter garantiåtaganden - och tecknades därmed till 22,6 MSEK. Med det tillförda kapitalet kommer Appspotr att slutföra förvärvet av Appsales och genomföra en ökad satsning på försäljning. 

- Jag är glad att vi nu fått in kapital för att ta Appspotr till nästa nivå. Vi kan fokusera helhjärtat på försäljning med Appsales samtidigt som vi fortsätter med Appspotrs utveckling och försäljning i ökad takt. Jag vill även välkomna alla nya aktieägare som valt att investera i Appspotr, säger Patric Bottne, vd för Appspotr.

Den nu genomförda företrädesemissionen omfattar 12 928 061 aktier till en teckningskurs om 1,75 SEK per aktie, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet med 2 585 612,20 SEK. Av det totala antalet tecknade aktier tecknades 8 271 170 aktier med stöd av teckningsrätter och 2 502 189 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter. Totalt 2 001 042 aktier tecknades genom kvittning av fordran, motsvarande drygt 3,5 MSEK. 

Garanterna fick teckna 2 154 702 aktier, motsvarande 16,7 % av det totala antalet tecknade aktier och ca 20,5 % av sin garantiförbindelse. 

Appspotr kommer tillföras ca 13,8 MSEK efter emissionskostnader på 4 MSEK och kvittning av lån på 3,5 MSEK till Novel Unicorn, Starbright Invest AB, Northern CapSek Ventures AB, Lissåker Consulting, Lennart Bergström, Victor Allerby och Hans-Peder Loid samt återbetalning av 1,3 MSEK till Modelio Equity och Sonny Johansson gällande ett utestående konvertibellån. 

För ytterligare information, kontakta:
Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)
Mobil: +46 701 46 61 89
E-post: [email protected] 

Om Appspotr AB 

Appspotr matchar icke-kodare och kodare på sin plattform för apputveckling. Plattformen gör det möjligt för icke-kodare att bygga native appar helt utan förkunskaper i programmering med hjälp av färdiga moduler. Kodare kan via plattformens utvecklarportal bygga moduler med avancerad funktionalitet som säljs till icke-kodare i plattformens marknadsplats. Appspotr har 12 anställda och är baserade i Göteborg.

Om Appsales Sweden AB 

Appsales erbjuder app som en tjänst till företag och organisationer. Appsales är ett säljbolag till Appspotr och har 5 anställda och är baserade i Malmö.

Denna information är sådan information som Appspotr AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 oktober 2018.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793