AppSpotr tecknar MoU med kinesisk tjänst för förskolor

AppSpotr AB har tecknat ett samförståndsavtal (Memorandum of Understanding) med det kinesiska bolaget Henan Yuxin Communication Technology. Bolagen ska i ett gemensamt projekt titta på hur de kan göra affärer ihop.

Yuxin utvecklar och säljer en SaaS-tjänst till förskolor i Kina som gör det lättare för förskola och föräldrar att kommunicera med varandra. Genom tjänsten kan föräldrar under dagen få uppdateringar om vad som händer på förskolan via en app. Både om sådant som personalen matar in, som om barnen fått sina vitaminer, och sådant som mäts av sensorer, som luftkvalitet. 

I Kina drivs idag 19 av 20 förskolor i privat regi. Staten, som har begränsade resurser, är tacksamma för att det finns så många privata alternativ, men vill samtidigt stärka tillsynen. De ser därför positivt på tjänster som Yuxins, som samlar in data, för att de underlättar tillsynsarbetet. 

Yuxin har idag den första generationen av sin mjukvara, som har 200 000 betalande föräldrar, ute hos förskolor. Den andra generationen, där appen är central i kommunikationen mellan förskola och förälder, ska nu rullas ut.

Bolagen startar nu ett gemensamt utvecklingsprojekt som ska utvärdera dels hur de båda bolagens teknik fungerar tillsammans och dels hur marknadssatsningarna för Yuxins mjukvara gemensamt kan skalas upp. Syftet att undersöka förutsättningarna för att göra gemensamma affärer. 

Kommentar från Patric Bottne, VD för AppSpotr AB:

"Möjligheterna i Kina är enorma. Både på grund av landets storlek och på grund av den långt utvecklade digitala ekonomin, finns det mängder av vertikaler med väl etablerade SaaS-tjänster. Det vi vill göra är att hitta starka aktörer i spännande vertikaler och sedan använda vår plattform för att göra affärer med dem. Tillsammans med Yuxin kommer vi nu att titta på hur deras tjänst och vår plattform kan kombineras för att skapa maximalt värde."

För ytterligare information kontakta:
Patric Bottne, VD AppSpotr AB (publ)
Mobil: +46 701 46 61 89
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som AppSpotr är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20:e December 2017 kl. 11:20 cet.

AppSpotr demokratiserar apputvecklingen i hela världen genom en plattform som låter vem som helst bygga native appar utan förkunskaper i programmering. Användaren väljer enkelt den funktionalitet den behöver, skräddarsyr design och innehåll och publicerar sedan den färdiga appen till olika app butiker. AppSpotr har elva anställda och är baserade i Göteborg.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793